Právě si prohlížíte Vyjádření k územní studii Těšínské přehrady

Vyjádření k územní studii Těšínské přehrady

Na stránkách města Českého Těšína byla zveřejněna územní studie Těšínské přehrady. Studie vznikla ve spolupráci se Stavební fakultou Vysoké školy báňské v Ostravě. Projekt řeší vytvoření nové rekreační oblasti pro Český Těšín a vznikl jako semestrální práce studentů 5. ročníku architektury VŠB – TUO pod vedením Ing. Arch. Dušana Rosypala.

Těšínskou přehradu (vodní nádrž Hrabina) a její okolí vnímáme jako místo s velkým potenciálem. U krajinářských projektů jako je tento je potřeba začít s širší koncepcí celého území. Je nutno řešit koncepci provozní (cyklotrasy, pěší chodníky, inline, napojení na přístupy z města …), ale také koncepci prostorovou (charakter nových prvků a staveb, aby působily harmonicky ve svém prostředí a případně odkazovaly na historii lokality nebo přinášely do území tvary novodobé). Je potřeba stanovit si potřeby, vybrat vhodné aktivity a nálady prostorů tak, aby si zde každá věková kategorie našla to své, a zároveň aby aktivity nebyly podmíněné výraznými náklady na provoz.

Město si nechalo vypracovat akademický projekt. Což znamená, že se nezohledňují reálné vazby potenciálních problémů.

Proto budeme iniciovat vytvoření širší koncepce celého území, a to jak provozní, tak hlavně prostorové. Koncepce smysluplně rozdělí obnovu přehrady na fáze, které výrazně nezatíží městský rozpočet a zároveň ukáže občanům města, jakým směrem se bude projekt ubírat.

👉 Článek města: Okolí českotěšínské přehrady Hrabina má první územní studii

Napsat komentář