„Za kulturní město, které má co nabídnout“

BcA. BRANNÁ BÁRA

studentka psychologie

BcA. BRANNÁ BÁRA

studentka psychologie

Proč sis vybrala zrovna Českou pirátskou stranu?
Českou pirátskou stranu jsem již několikrát podpořila ve volbách, jelikož mi je jejich způsob politiky sympatický. U těšínských Pirátů mě oslovila především přátelská atmosféra a lidé, jejichž motivací je snaha přijít s východisky, které mohou efektivně řešit problémy, které město má.

Jaké jsou tvé životní a pracovní zkušenosti?
V roce 2015 jsem dokončila střední uměleckoprůmyslovou školu v oboru grafický design/ilustrace a nastoupila jsem na vyšší odbornou školu v oboru mediální studia – publicistika, kterou jsem letos úspěšně dokončila. V roce 2016 jsem zároveň začala se studiem audiovizuální tvorby na vysoké škole, v jejímž studiu pokračuji i nadále. Zde se mi také naskytla příležitost přidat se ke studentskému divadelnímu souboru Dramkrou, kde jsem se poprvé seznámila s divadlem z druhé strany – herecké. Co se týče pracovních zkušeností, vzhledem ke studiu jde především o krátkodobé mimo oborové brigády.

Co se ti líbí a nelíbí v Českém Těšíně a co bys ráda změnila?
Těší mě, že je Český Těšín pohraničním městem, jelikož se nám tím otevírají dveře ke spolupráci, především na kulturní úrovni. Společné projekty mohou propojit českou a polskou scénu a obohatit jak nás, tak i naše sousedy – což můžeme vidět například u filmového festivalu Kino na hranici, který se zde pořádá již 20 let.

Další pozitivum je, že má naše město pozoruhodnou historii a jsou zde zajímavá místa a akce, které lze navštívit. Bohužel mám však pocit, že se málokdo zajímá a lidé mají obecně tendenci vidět především negativa, jak si lze všimnout při diskuzích na sociálních sítích.

Nebudu zde tedy zmiňovat to negativní, jelikož o stinných stránkách našeho města toho slýcháme mnoho. Byla bych ráda, kdybychom změnili přístup a začali bychom se zaměřovat na to, jak společně vytěžit z potencionálu Českého Těšína maximum.

Jaké jsou tvé koníčky a zájmy?
Zájmy se snažím neustále rozšiřovat, mezi ty hlavní však patří kresba, cestování, zdravý životní styl, osobní rozvoj a četba zaměřující se především na psychologii, etnologii a lidské vědomí.

Jaká je tvá životní filozofie?
Popsat životní filozofii v několika řádcích je pro mě poněkud oříšek. Pokud bych ji však měla alespoň částečně shrnout, tak bych ji definovala nejspíš takto:

V našem životě bychom se měli neustále snažit o sebereflexi a překračování vlastních hranic, vzorců a stereotypů, jelikož jedině překonání strachu ze změny nás může posunout dále. Pokud chceme rozvíjet náš potencionál a zjistit, co nás v životě opravdu naplňuje, tak se nelze řídit dle názorů a soudů druhých, ale pouze naším vlastním vědomím. Rozhodujme se tedy svobodně, nikoli dle očekávání okolí, a nezabývejme se věcmi, které nelze změnit. Buďme upřímně vděční za každou příležitost a jednejme tak, ať jsme šťastní, bez toho, aniž bychom ubližovali jiným.

BcA. BRANNÁ BÁRA

studentka psychologie

Navštivte náš blog

Naleznete zde informace o našich aktivitách, projektech, plánech a vizích a obecně o dění v našem městě.

O nás

Česká pirátská strana nabývá na síle i v Českém Těšíně. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného dění v našem městě. Chceme být alternativou proti stávajícím politickým subjektům. Našim cílem je změnit pohled lidí, navrátit jim důvěru v politiku, pomoci jim aktivně se podílet na vedení města a zlepšit samotný život nás všech.

Kontaktujte nás