„Za kulturní město, které má co nabídnout“

BRANNÁ BÁRA, DiS.

22 let, studentka audiovizuální tvorby

Kandidátka s pořadovým číslem 18

BRANNÁ BÁRA, DiS.

22 let, studentka audiovizuální tvorby

Proč sis vybrala zrovna Českou pirátskou stranu?
Českou pirátskou stranu jsem již několikrát podpořila ve volbách, jelikož s nimi delší dobu sympatizuji. U těšínských Pirátů mě oslovila především přátelská atmosféra a lidé, jejichž motivací nejsou vlastní zájmy, ale snaha řešit problémy, které město má, a přijít s východisky, které mají smysl pro nás všechny.

Jaké jsou tvé životní a pracovní zkušenosti?
V roce 2015 jsem dokončila střední uměleckoprůmyslovou školu v oboru grafický design/ilustrace a nastoupila jsem na vyšší odbornou školu v oboru mediální studia – publicistika, kterou jsem letos úspěšně dokončila. V roce 2016 jsem zároveň začala se studiem audiovizuální tvorby na vysoké škole, v jejímž studiu pokračuji i nadále. Zde se mi také naskytla příležitost přidat se ke studentskému divadelnímu souboru Dramkrou, kde jsem se poprvé seznámila s divadlem z druhé strany – herecké. Co se týče pracovních zkušeností, vzhledem ke studiu jde především o krátkodobé mimo oborové brigády. Dlouhodobě však spolupracuji s Charitou v Českém Těšíně v oblasti grafického designu a fotografie.

Co se ti líbí a nelíbí v Českém Těšíně a co bys ráda změnila?
Těší mě, že je Český Těšín pohraničním městem, jelikož se nám tím otevírají dveře ke spolupráci, především na kulturní úrovni. Společné projekty mohou propojit českou a polskou scénu a obohatit jak nás, tak i naše sousedy – což můžeme vidět například u filmového festivalu Kino na hranici, který se zde pořádá již 20 let.

Další pozitivum je, že má naše město pozoruhodnou historii a jsou zde zajímavá místa a akce, které lze navštívit. Bohužel mám však pocit, že se málokdo zajímá a lidé mají obecně tendenci vidět především negativa, jak si lze všimnout při diskuzích na sociálních sítích.

Nebudu zde tedy zmiňovat to negativní, jelikož o stinných stránkách našeho města toho slýcháme mnoho. Byla bych ráda, kdybychom změnili přístup a začali bychom se zaměřovat na to, jak společně vytěžit z potencionálu Českého Těšína maximum.

Jaké jsou tvé koníčky a zájmy?
Zájmy se snažím neustále rozšiřovat, mezi ty hlavní však patří kresba, cestování, zdravý životní styl, osobní rozvoj a četba zaměřující se především na psychologii, etnologii a lidské vědomí.

Jaká je tvá životní filozofie?
Popsat životní filozofii v několika řádcích je pro mě poněkud oříšek. Pokud bych ji však měla alespoň částečně shrnout, tak bych ji definovala nejspíš takto:

V našem životě bychom se měli neustále snažit o sebereflexi a překračování vlastních hranic, vzorců a stereotypů, jelikož jedině překonání strachu ze změny nás může posunout dále. Pokud chceme rozvíjet náš potencionál a zjistit, co nás v životě opravdu naplňuje, tak se nelze řídit dle názorů a soudů druhých, ale pouze naším vlastním vědomím. Rozhodujme se tedy svobodně, nikoli dle očekávání okolí, a nezabývejme se věcmi, které nelze změnit. Buďme upřímně vděční za každou příležitost a jednejme tak, ať jsme šťastní, bez toho, aniž bychom ubližovali jiným.

BRANNÁ BÁRA, DiS

22 let, studentka audiovizuální tvorby

Navštivte náš blog

Pravidelné informace o dění v Českém Těšíně, jeho okolí a také zde naleznete nejrůznější inspirace a vize Pirátů Těšín.

O nás

Česká pirátská strana nabývá na síle i v Českém Těšíně. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného dění v našem městě. Chceme být alternativou proti stávajícím politickým subjektům. Našim cílem je změnit pohled lidí, navrátit jim důvěru v politiku, pomoci jim aktivně se podílet na vedení města a zlepšit samotný život nás všech.

Kontaktujte nás
ZAVŘI MENU