Programové body pro těšín

Česká pirátská strana nabývá na síle i v Českém Těšíně. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného dění v našem městě. Chceme být alternativou vůči stávajícím politickým subjektům. Naší vizí je moderní, živé a atraktivní město s transparentní a otevřenou radnicí.

DLOUHODOBÝ PROGRAM PIRÁTŮ PRO ČESKÝ TĚŠÍN

Pro město s historií i budoucností

Otevřenost je nejlepším lékem na korupci a plýtvání. To, že být transparentní, není nic těžkého, dokazujeme sami na sobě – už jen proto sami dobře víme, jak na to, a společně to dokážeme i v Českém Těšíně.

DLOUHODOBÝ PROGRAM

1. TRANSPARENTNÍ RADNICE OTEVŘENÁ VŠEM

Naším cílem je město, kde každý člověk může svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je průhledné hospodaření s majetkem, otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, využívání nových technologií a zapojení občanů do rozhodování.

2. Těšín žije!

Obnovení veřejného života v málo využívaných lokalitách Českého Těšína. Chceme budovat naučné a běžecké stezky, cyklostezky, relaxační zóny. Samotné lokality bez kvalitního zázemí nestačí. Využijme možnosti našeho města také jako výchozího bodu do regionu Těšínského Slezska – “Těšín perlou Slezska”.

3. Vstřícnost k aktivním občanům a organizacím

Podpora při organizování společenských a sportovních akcí. Pomoc s rozvojem spolků, kroužků, klubů, umělců, tradičních řemesel a jejich následné zapojení do kulturního života nejen na těšínském náměstí.

4. INTERNET PRO VŠECHNY A MOBILNÍ iZPRAVODAJ

Internet zdarma na vybraných veřejných prostranstvích. Vytvoření mobilní aplikaci, která bude přehledně informovat o kulturních, sportovních a společenských akcích, dopravních potížích a varovat při ohrožení živelnou pohromou.

5. Architektura ve službách města

Využití přirozené architektonické krásy města. Veřejné architektonické soutěže s odkazem na historii města a se zaměřením na smysluplnost a využitelnost vložených investic. Důraz na pořizování hodnotnějšího městského mobiliáře (lavičky, koše, lampy, informační cedule).

6. Pomoc lidem v tíživé situaci

Zachováme současné sociální služby a rozšíříme terénní služby na území města. Podpoříme rozvoj různých forem bydlení pro mladé rodiny i sociálně slabší skupiny. Aktivizujeme sociálně vyloučenou mládež a seniory. Podporujeme miniprojekty (např. senior taxi či sdílenou knihovnu). Chceme rozšířit pravidelné pochůzky městské policie. Dlouhodobě bojujeme také za bezbariérovost města.

7. Pravidelné úklidy

Budeme klást důraz na pravidelné úklidy celého města včetně likvidace černých skládek. Zavedeme odpadkové koše na tříděný odpad. Podpoříme úpravy, které povedou k zasakování dešťové vody. Budeme rozšiřovat městskou zeleň, která v letních měsících přispívá k ochlazování ulic ve městě.

Navštivte naše aktuality

Naleznete zde informace o našich aktivitách, projektech, plánech a vizích a obecně o dění v našem městě.