Programové body pro těšín

Česká pirátská strana nabývá na síle i v Českém Těšíně. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného dění v našem městě. Chceme být alternativou vůči stávajícím politickým subjektům. Naší vizí je moderní, živé a atraktivní město s transparentní a otevřenou radnicí.

DLOUHODOBÝ PROGRAM PIRÁTŮ PRO ČESKÝ TĚŠÍN

Pro město s historií i budoucností

Otevřenost je nejlepším lékem na korupci a plýtvání. To, že být transparentní, není nic těžkého, dokazujeme sami na sobě – už jen proto sami dobře víme, jak na to, a společně to dokážeme i v Českém Těšíně.

DLOUHODOBÝ PROGRAM

1. TRANSPARENTNÍ RADNICE OTEVŘENÁ VŠEM

Naším cílem je město, kde každý člověk může svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je průhledné hospodaření s majetkem, otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, využívání nových technologií a zapojení občanů do rozhodování.

2. Těšín žije!

Obnovení veřejného života v málo využívaných lokalitách Českého Těšína. Chceme budovat naučné a běžecké stezky, cyklostezky, relaxační zóny. Samotné lokality bez kvalitního zázemí nestačí. Využijme možnosti našeho města také jako výchozího bodu do regionu Těšínského Slezska – “Těšín perlou Slezska”.

3. Vstřícnost k aktivním občanům a organizacím

Podpora při organizování společenských a sportovních akcí. Pomoc s rozvojem spolků, kroužků, klubů, umělců, tradičních řemesel a jejich následné zapojení do kulturního života nejen na těšínském náměstí.

4. INTERNET PRO VŠECHNY A MOBILNÍ iZPRAVODAJ

Internet zdarma na vybraných veřejných prostranstvích. Vytvoření mobilní aplikaci, která bude přehledně informovat o kulturních, sportovních a společenských akcích, dopravních potížích a varovat při ohrožení živelnou pohromou.

5. Architektura ve službách města

Využití přirozené architektonické krásy města. Veřejné architektonické soutěže s odkazem na historii města a se zaměřením na smysluplnost a využitelnost vložených investic. Důraz na pořizování hodnotnějšího městského mobiliáře (lavičky, koše, lampy, informační cedule).

6. Pomoc lidem v tíživé situaci

Rozšíříme již existující terénní služby. Aktivizujeme sociálně vyloučenou mládež a seniory. Podporujeme miniprojekty (např. senior taxi či sdílenou knihovnu). Chceme rozšířit pravidelné pochůzky městské policie. Otevřeme diskuzi na téma vytvoření kulturně – sociálního centra.

7. Pravidelné úklidy

Budeme klást důraz na pravidelné úklidy celého města včetně likvidace černých skládek. Zavedeme odpadkové koše na tříděný odpad. Podpoříme úpravy, které povedou k zasakování dešťové vody. Budeme rozšiřovat městskou zeleň, která v letních měsících přispívá k ochlazování ulic ve městě.

Navštivte naše aktuality

Naleznete zde informace o našich aktivitách, projektech, plánech a vizích a obecně o dění v našem městě.

O nás

Česká pirátská strana nabývá na síle i v Českém Těšíně. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného dění v našem městě. Chceme být alternativou proti stávajícím politickým subjektům. Našim cílem je změnit pohled lidí, navrátit jim důvěru v politiku, pomoci jim aktivně se podílet na vedení města a zlepšit samotný život nás všech.

Kontaktujte nás