PIRÁTI
PRACUJÍ

Zajímá Vás, na čem pracují Piráti v Českém Těšíně? Právě pro Vás jsme připravili tuto stránku. Naleznete zde přehled našich aktivit včetně informací o tom, v jaké fázi se dané projekty nachází. Plníme program, držíme kurz!

Na čem pracujeme?

Zde naleznete přehled našich projektů včetně informací o tom, v jaké fázi realizace se jednotlivé projekty nachází

Prosadili jsme:

Důvody k realizaci projektu?

Jedním z našich programových bodů je zveřejňování audiovizuální záznamů a realizace streamu ze zasedání ZM Český Těšín. Uděláme vše pro to, aby město audiovizuální záznamy a stream realizovalo. Lidé tak budou mít možnost zasedání shlédnout i v případě, že se nemohou na zasedání osobně dostavit, ať již ze zdravotních, pracovních nebo jiných důvodů. Pořizování audiovizuálních záznamů je již zavedeno u našich sousedů v Cieszyně a shlédnout je můžete na kanále Youtube Sesja Rady Miejskiej Cieszyna – transmisja na żywo. Audiovizuální záznamy a stream ze zasedání ZM v současné době realizuje rovněž řada měst v České republice.

Co jsme udělali?

 • Provedli jsme rešerše, seznámili jsme se s problematikou pořizování audiovizuálních záznamů a streamu ze zasedání ZM.
 • Sepsali jsme a vydali článek 19. února 2019 „Audiovizuální záznamy a stream ze ZM Český Těšín“.
 • Točíme vlastní audiovizuální záznamy ze zasedání ZM Český Těšín. Tyto záznamy můžete shlédnout na našem YouTube kanále Zasedání zastupitelstva Český Těšín a na našem webu v záložce Transparentní Těšín.
 • Kontaktovali jsme poskytovatele služeb ohledně cenových kalkulací a dalších informací o realizaci.
 • Sepsali jsme a připravili pozměňovací návrh Jednacího řádu ZM Český Těšín.
 • Iniciovali jsme kulatý stůl, který se uskutečnil v pondělí 4. března 2019.
 • Z jednání u kulatého stolu jsme sepsali a vydali report „Schůze u kulatého stolu: audiovizuální záznamy a stream ze zasedání ZM Český Těšín. Podporu jsme získali pro tvorbu audiovizuálních záznamů bez streamu.
 • Na zasedání ZM Český Těšín 29. dubna 2019 jsme předložili pozměňovací návrh Jednacího řádu ZM Český Těšín, kterým by se město zavázalo k tvorbě audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva. Náš návrh neprošel.
 • Na schůzi se starostkou města jsme byli informováni, že se na zastupitelstvu 17. června 2019 bude mj. hlasovat o možnosti pořizování streamu ze zasedání ZM. O schůzi jsme informovali ve článku 9. června 2019 „Dočkáme se streamu ze zasedání ZM Český Těšín?
 • Na zasedání ZM 17. června 2019 bylo odhlasováno, že se od září 2019 bude ze zasedání ZM pořizovat stream. Hurá! O tomto úspěchu jsme vás informovali ve článku „Páté zasedání Zastupitelstva města Český Těšín – stream ze zasedání prošel!“ Nadále však budeme bojovat za to, aby město ze zasedání ZM pořizovalo rovněž audiovizuální záznamy.

Důvody k realizaci projektu?

Mobilní aplikace je jedním z bodů našeho programu a měla by posloužit jako užitečný informační kanál, jehož prostřednictvím se občané mohou informovat nejen o aktuálním děním v Českém Těšíně, ale také ji mohou využít například jako průvodce, úřední desku, městský zpravodaj nebo jejím prostřednictvím hlásit černé skládky či rozbitý městský itinerář. Aplikaci lze využít také jako nástroj pro referendum či hlasování o participativním rozpočtu. Našim cílem je především zefektivnění komunikace pomocí dostupných moderních technologií, které umožní občanům více se zapojit do aktivit souvisejících s našim městem.

Co jsme udělali?

 • vytipovali jsme a kontaktovali poskytovatele služeb
 • proběhla první schůze s představitelem firmy Mobilní rozhlas včetně prezentace, cenových kalkulací a poskytnutí informací o možnostech zavedení aplikace v Českém Těšíně
 • sepsali jsme a vydali článek 5. prosince 2018 – Aplikace Mobilní rozhlas 
 • sepsali jsme a vydali článek 19. prosince 2018 – Aplikace Mobilní rozhlas – jednání započala!
 • vytvořili jsme anketu, ve které 67 respondentů (83 %) uvedlo, že by aplikaci využili a 14 respondentů (17 %) uvedlo, že by aplikaci nevyužili.
 • 24. června 2019 proběhla druhá schůze politických subjektů na městském úřadě s účastí představitelů firmy Mobilní rozhlas, kteří prezentovali výhody a využití jejich chytré aplikace. O této schůzi jsme sepsali a vydali článek 27. června 2019 Jednání o mobilní aplikaci pro Český Těšín pokračují
 • během léta 2019 jsme sepsali důvodovou zprávu, kterou jsme rozeslali zastupitelům politických stran a hnutí v Českém Těšíně
 • bod „Zavedení komplexního informačního systému s mobilní aplikací pro komunikaci a sdílení informací mezi městem a jeho občany“ byl jeden z bodů, o kterých jsme chtěli nechat hlasovat zastupitele na zasedání ZM konaného 9. září, o čemž jsme informovali ve článku z 31. srpnaPirátské návrhy k hlasování na zasedání Zastupitelstva města Český Těšín
 • I přesto, že nám Rada města tento návrh nezařadila na jednání ZM konaného 9. září 2019, a že jsme podporu pro zařazení k hlasování nezískali ani na zastupitelstvu, dle vyjádření paní starostky se plánuje zahrnutí mobilní aplikace do rozpočtu města pro rok 2020, o čemž jsme informovali ve článku z 10. září 2019 „Český Těšín se zřejmě dočká informačního systému s mobilní aplikací“. Jsme rádi, že se vedení města náš návrh líbí
 • na zasedání zastupitelstva města 16. prosince 2019 byl schválen rozpočet města pro rok 2020, v rámci něhož jsou na tento záměr vyčleněny finanční prostředky.

Důvody k realizaci projektu?

Snahou Pirátské strany bylo přimět MÚ Český Těšín, aby provedl rekonstrukci tohoto „stromu“. Strom tvoří 4 pahýly, na kterých je umístěno celkem 14 ks osvětlovacích těles. Tyto tělesa jsou osazena halogenovými trubicemi o příkonu 70 W. Každou noc tento strom osvětluje obrovským výkonem prostor, kde se nic nekoná ani nenachází a zbytečně spotřebovával velké množství elektrické energie.

Co jsme udělali?

 • Zajistili jsme kalkulaci nákladů a úspory energií včetně studie možnosti využití světelného stromu.
 • Kontaktovali jsme vedení města.
 • Sepsali jsme a vydali článek 25. ledna 2019 – Rekonstrukce „světelného stromu“.
 • Vedení města projednalo náš návrh úprav osvětlení v Masarykových sadech se společností Eltodo na schůzce v pátek 25. ledna 2019. Schůze jsme se nemohli zúčastnit, jelikož jsme nebyli pozváni, a to i přesto, že nám vedení města pozvání přislíbilo.
 • Na základě této schůze vedení města souhlasilo s výměnou svítidel za svítidla úsporná. Tato výměna bude probíhat postupně. Celý průběh jednání s městem jsme publikovali v článku vydaném 25. března 2019 – Vyjádření města k námi navržené rekonstrukci „světelného stromu“.
 • Postupný proces výměny svítidel by trval několik let. Nakonec se nám podařilo dosáhnout toho, že všechna svítidla na „stromě“ byla vyměněna za svítidla úsporná! O tomto úspěchu jsme informovali 7. června 2019 v článku Světelný strom“ je konečně úsporný!

Pracujeme na:

Důvody k realizaci projektu?

Jedním z našich programových bodů je participativní rozpočet. Věříme, že občané vědí nejlépe, co jejich okolí trápí. Každý občan města bude moci předložit svůj návrh na využití části městských peněz. Na základě odborné analýzy budou vytříděny proveditelné nápady. O vítězných nápadech budou občané města rozhodovat hlasováním. Budeme usilovat o to, aby participativní rozpočtová složka postupně rostla.

Co je uděláno?

 • kontaktovali jsme ohledně informací o participativním rozpočtu zastupitele měst, kde je participativní rozpočet zaveden, navštívili jsme Městský úřad v Cieszyně, kde participativní rozpočet funguje již 7 let (www.cieszyn.budzet-obywatelski.org)
 • během podzimu 2019 jsme sepsali důvodovou zprávu, kterou jsme rozeslali zastupitelům politických stran a hnutí v Českém Těšíně, o čemž jsme informovali ve článku z 2. listopadu 2019 PaRo? Chceme!
 • dalším krokem bude schůze u kulatého stolu, kterou plánujeme na začátek příštího roku. Na schůzi PaRo dále probereme a pokusíme se pro jeho zavedení získat dostatečnou podporu napříč politickým spektrem

Důvody k realizaci projektu?

Jedním z našich programových bodů je zprůhlednění hospodaření města zavedením rozklikávacího rozpočtu, který umožňuje komukoli s internetovým připojením nahlédnout do aktuálního stavu hospodaření města a prozkoumat každou zakázku až na jednotlivou fakturu.

Co je uděláno?

 • informovali jsme se a seznámili jsme se s projektem CityVizor , který je jedním ze způsobů, jak může rozklikávací rozpočet fungovat a vypadat
 • sepsali jsme a vydali článek 29. ledna 2019 – Rozklikávací rozpočet 
 • kontaktovali jsme ohledně informací města, ve kterých je rozklikávací rozpočet již zaveden, viz město Černošice a jeho typ rozklikávacího rozpočtu www.cityvizor.cz/cernosice/prehled

Navrhli jsme:

Důvody k realizaci projektu?

Jedním z našich programových bodů je zveřejňování audiovizuální záznamů a realizace streamu ze zasedání ZM Český Těšín. Uděláme vše pro to, aby město audiovizuální záznamy a stream realizovalo. Lidé tak budou mít možnost zasedání shlédnout i v případě, že se nemohou na zasedání osobně dostavit, ať již ze zdravotních, pracovních nebo jiných důvodů. Pořizování audiovizuálních záznamů je již zavedeno u našich sousedů v Cieszyně a shlédnout je můžete na kanále Youtube Sesja Rady Miejskiej Cieszyna – transmisja na żywo. Audiovizuální záznamy a stream ze zasedání ZM v současné době realizuje rovněž řada měst v České republice.

Co jsme udělali?

 • Provedli jsme rešerše, seznámili jsme se s problematikou pořizování audiovizuálních záznamů a streamu ze zasedání ZM.
 • Sepsali jsme a vydali článek 19. února 2019 „Audiovizuální záznamy a stream ze ZM Český Těšín“.
 • Točíme vlastní audiovizuální záznamy ze zasedání ZM Český Těšín. Tyto záznamy můžete shlédnout na našem YouTube kanále Zasedání zastupitelstva Český Těšín a na našem webu v záložce Transparentní Těšín.
 • Kontaktovali jsme poskytovatele služeb ohledně cenových kalkulací a dalších informací o realizaci.
 • Sepsali jsme a připravili pozměňovací návrh Jednacího řádu ZM Český Těšín.
 • Iniciovali jsme kulatý stůl, který se uskutečnil v pondělí 4. března 2019.
 • Z jednání u kulatého stolu jsme sepsali a vydali report „Schůze u kulatého stolu: audiovizuální záznamy a stream ze zasedání ZM Český Těšín. Podporu jsme získali pro tvorbu audiovizuálních záznamů bez streamu.
 • Na zasedání ZM Český Těšín 29. dubna 2019 jsme předložili pozměňovací návrh Jednacího řádu ZM Český Těšín, kterým by se město zavázalo k tvorbě audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva. Náš návrh neprošel.
 • Na schůzi se starostkou města jsme byli informováni, že se na zastupitelstvu 17. června 2019 bude mj. hlasovat o možnosti pořizování streamu ze zasedání ZM. O schůzi jsme informovali ve článku 9. června 2019 „Dočkáme se streamu ze zasedání ZM Český Těšín?
 • Na zasedání ZM 17. června 2019 bylo odhlasováno, že se od září 2019 bude ze zasedání ZM pořizovat stream. Hurá! O tomto úspěchu jsme vás informovali ve článku „Páté zasedání Zastupitelstva města Český Těšín – stream ze zasedání prošel!“ Nadále však budeme bojovat za to, aby město ze zasedání ZM pořizovalo rovněž audiovizuální záznamy.

Důvody k realizaci projektu?

Úschovnu kol vnímáme jako službu města veřejnosti. Pokud není úschovna kol nijak hlídaná, dochází ke krádežím a lidé kvůli bezpečnosti upřednostňují jiný způsob přepravy. Chceme, aby si občané mohli užít svůj pobyt na koupališti bez zbytečných starostí o své kolo a aby nebyli nuceni využít jiný způsob dopravy na koupaliště, preferují-li dopravu na kole.

Co jsme udělali?

Navštivte naše aktuality

Naleznete zde informace o našich aktivitách, projektech, plánech a vizích a obecně o dění v našem městě.

Srdečně Vás zveme na setkání, kde se budeme věnovat tématu participativního rozpočtu a možnosti jeho zavedení v Českém Těšíně. Participativní rozpočet slouží k Přečti si více
Vážení přátelé a pirátští příznivci, tento víkend jsme měli možnost účastnit se zasedání Celostátního fóra České pirátské strany v krásných industriálních prostorech ostravské Přečti si více
O nás

Česká pirátská strana nabývá na síle i v Českém Těšíně. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného dění v našem městě. Chceme být alternativou proti stávajícím politickým subjektům. Našim cílem je změnit pohled lidí, navrátit jim důvěru v politiku, pomoci jim aktivně se podílet na vedení města a zlepšit samotný život nás všech.

Kontaktujte nás
ZAVŘI MENU