PIRÁTI
PRACUJÍ

Zajímá Vás, na čem pracují Piráti v Českém Těšíně? Právě pro Vás jsme připravili tuto stránku. Naleznete zde přehled našich aktivit včetně informací o tom, v jaké fázi se dané projekty nachází. Plníme program, držíme kurz!

Na čem pracujeme?

Zde naleznete přehled našich projektů včetně informací o tom, v jaké fázi realizace se jednotlivé projekty nachází

Nezapomeňte si jednotlivé projekty rozkliknout a zjistit, v jaké fázi se nachází jejich realizace

Důvody k realizaci projektu?

Mobilní aplikace je jedním z bodů našeho programu a měla by posloužit jako užitečný informační kanál, jehož prostřednictvím se občané mohou informovat nejen o aktuálním děním v Českém Těšíně, ale také ji mohou využít například jako průvodce, úřední desku, městský zpravodaj nebo jejím prostřednictvím hlásit černé skládky či rozbitý městský itinerář. Aplikaci lze využít také jako nástroj pro referendum či hlasování o participativním rozpočtu. Našim cílem je především zefektivnění komunikace pomocí dostupných moderních technologií, které umožní občanům více se zapojit do aktivit souvisejících s našim městem.

Co je uděláno?

 • vytipovali jsme a kontaktovali poskytovatele služeb
 • proběhla první schůze s představitelem firmy Mobilní rozhlas včetně prezentace, cenových kalkulací a poskytnutí informací o možnostech zavedení aplikace v Českém Těšíně
 • sepsali jsme a vydali článek 5. prosince 2018 – Aplikace Mobilní rozhlas 
 • sepsali jsme a vydali článek 19. prosince 2018 – Aplikace Mobilní rozhlas – jednání započala!
 • vytvořili jsme anketu, ve které 67 respondentů (83 %) uvedlo, že by aplikaci využili a 14 respondentů (17 %) uvedlo, že by aplikaci nevyužili.

Důvody k realizaci projektu?

Jedním z našich programových bodů je zveřejňování audiovizuální záznamů a realizace streamu ze zasedání ZM Český Těšín. Uděláme vše pro to, aby město audiovizuální záznamy a stream realizovalo. Lidé tak budou mít možnost zasedání shlédnout i v případě, že se nemohou na zasedání osobně dostavit, ať již ze zdravotních, pracovních nebo jiných důvodů. Pořizování audiovizuálních záznamů je již zavedeno u našich sousedů v Cieszyně a shlédnout je můžete na kanále Youtube Sesja Rady Miejskiej Cieszyna – transmisja na żywo. Audiovizuální záznamy a stream ze zasedání ZM v současné době realizuje rovněž řada měst v České republice.

Co je uděláno?

 • provedli jsme rešerše, seznámili jsme se s problematikou pořizování audiovizuálních záznamů a streamu ze zasedání ZM
 • natočili jsme vlastní audiovizuální záznam ze zasedání ZM Český Těšín, které se konalo 17. prosince 2018. Tento záznam můžete shlédnout na našem YouTube kanále Zasedání zastupitelstva Český Těšín 
 • kontaktovali jsme poskytovatele služeb ohledně cenových kalkulací a dalších informací o realizaci
 • sepsali jsme a připravili pozměňovací návrh Jednacího řádu ZM Český Těšín
 • zaslaná pozvánka zástupcům všech politických stran ke kulatému stolu ve věci záznamu a přímého přenosu z jednání zastupitelstva města. Setkání se uskuteční v pondělí 4.3.2019 od 16:30 v zasedací místnosti č. 205 na MěÚ

Důvody k realizaci projektu?

Snahou Pirátské strany je přimět MÚ Český Těšín, aby provedl rekonstrukci tohoto „stromu“. Strom tvoří 4 pahýly, na kterých je umístěno celkem 14 ks osvětlovacích těles. Každé těleso je osazeno halogenovou trubicí o příkonu 70 W. Každou noc tento strom osvětluje obrovským výkonem prostor, kde se nic nekoná ani nenachází. Nikomu není znám účel tohoto tělesa, které každý den spotřebovává velké množství elektrické energie.

Doporučujeme výměnu stávajících reflektorů za reflektory LED RGB 9 W včetně speciální řídicí technologie. Pomocí této technologie lze vytvářet libovolné barevné osvětlení, čímž by vznikl působivý architektonický prvek a rovněž by došlo k okamžitému snížení spotřeby elektrické energie potažmo nákladů na svícení.

Co je uděláno?

 • zajistili jsme kalkulaci nákladů a úspory energií včetně studie možnosti využití světelného stromu
 • kontaktovali jsme vedení města
 • sepsali jsme a vydali článek 25. ledna 2019 – Rekonstrukce „světelného stromu“
 • vedení města projednalo náš návrh úprav osvětlení v Masarykových sadech se společností Eltodo na schůzce v pátek 25. ledna 2019. Schůze jsme se nemohli zúčastnit, jelikož jsme nebyli pozváni, a to i přesto, že nám vedení města pozvání přislíbilo. V těchto dnech pro nás vedení města připravuje písemnou odpověď.

Důvody k realizaci projektu?

Jedním z našich programových bodů je zprůhlednění hospodaření města zavedením rozklikávacího rozpočtu, který umožňuje komukoli s internetovým připojením nahlédnout do aktuálního stavu hospodaření města a prozkoumat každou zakázku až na jednotlivou fakturu.

Co je uděláno?

 • informovali jsme se a seznámili jsme se s projektem CityVizor , který je jedním ze způsobů, jak může rozklikávací rozpočet fungovat a vypadat
 • sepsali jsme a vydali článek 29. ledna 2019 – Rozklikávací rozpočet 
 • kontaktovali jsme ohledně informací města, ve kterých je rozklikávací rozpočet již zaveden, viz město Černošice a jeho typ rozklikávacího rozpočtu www.cityvizor.cz/cernosice/prehled

Důvody k realizaci projektu?

Jedním z našich programových bodů je participativní rozpočet. Věříme, že občané vědí nejlépe, co jejich okolí trápí. Každý občan města bude moci předložit svůj návrh na využití části městských peněz. Na základě odborné analýzy budou vytříděny proveditelné nápady. O vítězných nápadech budou občané města rozhodovat hlasováním. Budeme usilovat o to, aby participativní rozpočtová složka postupně rostla.

Co je uděláno?

 • navštívili jsme Městský úřad v Cieszyně, kde jsme projednávali a sbírali informace k participativnímu rozpočtu, který v Cieszyně funguje již 7 let. Více informací ohledně projektu naleznete na stránkách www.cieszyn.budzet-obywatelski.org
 • kontaktovali jsme ohledně informací města, kde je participativní rozpočet již zaveden, viz město Brno a jeho typ participativního rozpočtu www.damenavas.brno.cz

Navštivte naše aktuality

Naleznete zde informace o našich aktivitách, projektech, plánech a vizích a obecně o dění v našem městě.

Dne 5. června se náš zastupitel Ing. Ireneusz Pieniążek setkal se starostkou města, Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, aby probrali možnosti realizace našeho návrhu Přečti si více
Byla to dlouhá cesta, ale povedlo se! Jistě si vzpomínáte na naše první dva články, kde jsme popsali problematiku „světelného stromu“, který spotřebovával Přečti si více
O nás

Česká pirátská strana nabývá na síle i v Českém Těšíně. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného dění v našem městě. Chceme být alternativou proti stávajícím politickým subjektům. Našim cílem je změnit pohled lidí, navrátit jim důvěru v politiku, pomoci jim aktivně se podílet na vedení města a zlepšit samotný život nás všech.

Kontaktujte nás
ZAVŘI MENU