PIRÁTI
PRACUJí

Zajímá Vás, na čem pracují Piráti v Českém Těšíně? Právě pro Vás jsme připravili tuto stránku. Naleznete zde přehled našich aktivit včetně informací o tom, v jaké fázi se dané projekty nachází. Plníme program, držíme kurz!

Na čem pracujeme?

Zde naleznete přehled našich projektů včetně informací o tom, v jaké fázi realizace se jednotlivé projekty nachází (každý projekt, komisi nebo výbor si pro kompletní informace rozklikněte)

Prosadili jsme:

Důvody k realizaci projektu?

Jedním z našich programových bodů je zveřejňování audiovizuální záznamů a realizace streamu ze zasedání ZM Český Těšín. Uděláme vše pro to, aby město audiovizuální záznamy a stream realizovalo. Lidé tak budou mít možnost zasedání shlédnout i v případě, že se nemohou na zasedání osobně dostavit, ať již ze zdravotních, pracovních nebo jiných důvodů. Pořizování audiovizuálních záznamů je již zavedeno u našich sousedů v Cieszyně a shlédnout je můžete na kanále Youtube Sesja Rady Miejskiej Cieszyna – transmisja na żywo. Audiovizuální záznamy a stream ze zasedání ZM v současné době realizuje rovněž řada měst v České republice.

Co jsme udělali?

 • Provedli jsme rešerše, seznámili jsme se s problematikou pořizování audiovizuálních záznamů a streamu ze zasedání ZM.
 • Sepsali jsme a vydali článek 19. února 2019 Audiovizuální záznamy a stream ze ZM Český Těšín.
 • Točíme vlastní audiovizuální záznamy ze zasedání ZM Český Těšín. Tyto záznamy můžete shlédnout na našem YouTube kanále Zasedání zastupitelstva Český Těšín a na našem webu v záložce Transparentní Těšín.
 • Kontaktovali jsme poskytovatele služeb ohledně cenových kalkulací a dalších informací o realizaci.
 • Sepsali jsme a připravili pozměňovací návrh Jednacího řádu ZM Český Těšín.
 • Iniciovali jsme kulatý stůl, který se uskutečnil v pondělí 4. března 2019.
 • Z jednání u kulatého stolu jsme sepsali a vydali report Schůze u kulatého stolu: audiovizuální záznamy a stream ze zasedání ZM Český Těšín. Podporu jsme získali pro tvorbu audiovizuálních záznamů bez streamu.
 • Na zasedání ZM Český Těšín 29. dubna 2019 jsme předložili pozměňovací návrh Jednacího řádu ZM Český Těšín, kterým by se město zavázalo k tvorbě audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva. Náš návrh neprošel.
 • Na schůzi se starostkou města jsme byli informováni, že se na zastupitelstvu 17. června 2019 bude mj. hlasovat o možnosti pořizování streamu ze zasedání ZM. O schůzi jsme informovali ve článku 9. června 2019 Dočkáme se streamu ze zasedání ZM Český Těšín?
 • Na zasedání ZM 17. června 2019 bylo odhlasováno, že se od září 2019 bude ze zasedání ZM pořizovat stream. Hurá! O tomto úspěchu jsme vás informovali ve článku Páté zasedání Zastupitelstva města Český Těšín – stream ze zasedání prošel! Nadále však budeme bojovat za to, aby město ze zasedání ZM pořizovalo rovněž audiovizuální záznamy.

Důvody k realizaci projektu?

Mobilní aplikace je jedním z bodů našeho programu a měla by posloužit jako užitečný informační kanál, jehož prostřednictvím se občané mohou informovat nejen o aktuálním děním v Českém Těšíně, ale také ji mohou využít například jako průvodce, úřední desku, městský zpravodaj nebo jejím prostřednictvím hlásit černé skládky či rozbitý městský itinerář. Aplikaci lze využít také jako nástroj pro referendum či hlasování o participativním rozpočtu. Našim cílem je především zefektivnění komunikace pomocí dostupných moderních technologií, které umožní občanům více se zapojit do aktivit souvisejících s našim městem.

Co jsme udělali?

 • Vytipovali jsme a kontaktovali možné poskytovatele služeb.
 • Proběhla první schůze s představitelem firmy Mobilní rozhlas včetně prezentace, cenových kalkulací a poskytnutí informací o možnostech zavedení aplikace v Českém Těšíně.
 • Sepsali jsme a vydali článek 5. prosince 2018 – Aplikace Mobilní rozhlas
 • Sepsali jsme a vydali článek 19. prosince 2018 – Aplikace Mobilní rozhlas – jednání započala!
 • Vytvořili jsme anketu, ve které 67 respondentů (83 %) uvedlo, že by aplikaci využili a 14 respondentů (17 %) uvedlo, že by aplikaci nevyužili.
 • 24. června 2019 proběhla druhá schůze politických subjektů na městském úřadě s účastí představitelů firmy Mobilní rozhlas, kteří prezentovali výhody a využití jejich chytré aplikace. O této schůzi jsme sepsali a vydali článek 27. června 2019 Jednání o mobilní aplikaci pro Český Těšín pokračují.
 • Během léta 2019 jsme sepsali důvodovou zprávu, kterou jsme rozeslali zastupitelům politických stran a hnutí v Českém Těšíně.
 • Bod „Zavedení komplexního informačního systému s mobilní aplikací pro komunikaci a sdílení informací mezi městem a jeho občany“ byl jeden z bodů, o kterých jsme chtěli nechat hlasovat zastupitele na zasedání ZM konaného 9. září, o čemž jsme informovali ve článku z 31. srpna Pirátské návrhy k hlasování na zasedání Zastupitelstva města Český Těšín.
 • I přesto, že nám Rada města tento návrh nezařadila na jednání ZM konaného 9. září 2019, a že jsme podporu pro zařazení k hlasování nezískali ani na zastupitelstvu, dle vyjádření paní starostky se plánuje zahrnutí mobilní aplikace do rozpočtu města pro rok 2020, o čemž jsme informovali ve článku z 10. září 2019 Český Těšín se zřejmě dočká informačního systému s mobilní aplikací. Jsme rádi, že se vedení města náš návrh líbí.
 • Na zasedání zastupitelstva města 16. prosince 2019 byl schválen rozpočet města pro rok 2020, v rámci něhož jsou na tento záměr vyčleněny finanční prostředky.
 • V březnu 2020 Český Těšín zavedl službu Mobilní rozhlas! 16. března jsme sepsali a vydali článek Český Těšín zavádí Mobilní Rozhlas. Jak se registrovat?

Důvody k realizaci projektu?

Snahou Pirátské strany bylo přimět MÚ Český Těšín, aby provedl rekonstrukci tohoto „stromu“. Strom tvoří 4 pahýly, na kterých je umístěno celkem 14 ks osvětlovacích těles. Tyto tělesa jsou osazena halogenovými trubicemi o příkonu 70 W. Každou noc tento strom osvětluje obrovským výkonem prostor, kde se nic nekoná ani nenachází a zbytečně spotřebovával velké množství elektrické energie.

Co jsme udělali?

 • Zajistili jsme kalkulaci nákladů a úspory energií včetně studie možnosti využití světelného stromu.
 • Kontaktovali jsme vedení města.
 • Sepsali jsme a vydali článek 25. ledna 2019 – Rekonstrukce „světelného stromu“.
 • Vedení města projednalo náš návrh úprav osvětlení v Masarykových sadech se společností Eltodo na schůzce v pátek 25. ledna 2019. Schůze jsme se nemohli zúčastnit, jelikož jsme nebyli pozváni, a to i přesto, že nám vedení města pozvání přislíbilo.
 • Na základě této schůze vedení města souhlasilo s výměnou svítidel za svítidla úsporná. Tato výměna bude probíhat postupně. Celý průběh jednání s městem jsme publikovali v článku vydaném 25. března 2019 –Vyjádření města k námi navržené rekonstrukci „světelného stromu“.
 • Postupný proces výměny svítidel by trval několik let. Nakonec se nám podařilo dosáhnout toho, že všechna svítidla na „stromě“ byla vyměněna za svítidla úsporná! O tomto úspěchu jsme informovali 7. června 2019 v článku Světelný strom“ je konečně úsporný!

Navrhli jsme:

Důvody k realizaci projektu?

Jedním z našich programových bodů je participativní rozpočet. Věříme, že občané vědí nejlépe, co jejich okolí trápí. Každý občan města bude moci předložit svůj návrh na využití části městských peněz. Na základě odborné analýzy budou vytříděny proveditelné nápady. O vítězných nápadech budou občané města rozhodovat hlasováním. Budeme usilovat o to, aby participativní rozpočtová složka postupně rostla.

Co jsme udělali?

 • Kontaktovali jsme ohledně informací o participativním rozpočtu zastupitele měst, kde je participativní rozpočet zaveden, navštívili jsme Městský úřad v Cieszyně, kde participativní rozpočet funguje již 7 let (www.cieszyn.budzet-obywatelski.org).
 • Během podzimu 2019 jsme sepsali důvodovou zprávu, kterou jsme rozeslali zastupitelům politických stran a hnutí v Českém Těšíně, o čemž jsme informovali ve článku z 2. listopadu 2019 PaRo? Chceme!
 • Připravili jsme přednášku, na kterou jsme pozvali veřejnost a zástupce politických stran a hnutí. Reportáž s videem naleznete zde.
 • Naší snahy si všimli naši kolegové z Ostravy, kteří o nás napsali: Piráti v Českém Těšíně chtějí prosadit participativní rozpočet.
 • V polovině května 2020 jsme napsali e-mail vedení města s žádostí o jejich názor na PaRo a s nabídkou schůzky, o čemž jsme informovali ve článku PaRo a AV záznamy ze zasedání ZM? Chceme! Bohužel jsme neobdrželi žádnou odpověď.
 • Spolu s ODS jsme sháněli podporu pro PaRo mezi opozičními subjekty.
 • 15. června 2020 jsme na zasedání zastupitelstva vystoupili s požadavkem na zřízení Komise pro participativní rozpočet, jejímž úkolem by bylo vypracovat jeho zásady a pravidla tak, aby PaRo mohlo být spuštěno v roce 2021. Návrh podpořily všechny opoziční subjekty, koaliční zastupitelé se zdrželi a návrh neprošel.
 • Do budoucna se pokusíme přijít s jiným návrhem, který by mohl uspět.
 • Vytvořili jsme návrh pravidel a zásad PaRo pro Český Těšín. Tento návrh jsme odeslali vedení města, o čemž jsme informovali ve článku z 24. srpna 2020 Návrh pravidel PaRo vytvořen a odeslán. Bohužel bez odezvy.
 • Na podzim roku 2020 jsme se dozvěděli, že město plánuje tzv. „Občanský rozpočet“, v rámci kterého budou lidé hlasovat o konkrétních připravených projektech.
 • 29. března 2021 jsme vydali komentář Projekty ze šuplíku participativní rozpočet nenahradí, ve kterém jsou shrnuty hlavní nedostatky současného pojetí participativního rozpočtování z pera vedení českotěšínské radnice.

Důvody k realizaci projektu?

Jedním z našich programových bodů je zveřejňování audiovizuální záznamů a realizace streamu ze zasedání ZM Český Těšín. Uděláme vše pro to, aby město audiovizuální záznamy a stream realizovalo. Lidé tak budou mít možnost zasedání shlédnout i v případě, že se nemohou na zasedání osobně dostavit, ať již ze zdravotních, pracovních nebo jiných důvodů. Pořizování audiovizuálních záznamů je již zavedeno u našich sousedů v Cieszyně a shlédnout je můžete na kanále Youtube Sesja Rady Miejskiej Cieszyna – transmisja na żywo. Audiovizuální záznamy a stream ze zasedání ZM v současné době realizuje rovněž řada měst v České republice.

Co jsme udělali?

Důvody k realizaci projektu?

Z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru přistoupila některá města (v našem regionu Ostrava nebo Karviná) k nabídnutí finanční podpory podnikatelům v zasažených sektorech. Tímto krokem jsme chtěli alespoň mírně podpořit podnikatele působící v našem městě, jejichž činnost byla z důvodu vládních opatření výrazně omezena nebo úplně zastavena.

Co jsme udělali?

Důvody k realizaci projektu?

Nejvýznamnější projekt v oblasti drogové prevence v ČR“, píše se na stránkách revolutiontrain.cz, které prezentují projekt protidrogového vlaku. Opravdu? O jaká data se toto marketingové tvrzení opírá? Piráti se problematice tohoto odborníky diskutovaného projektu věnují již delší dobu a teď přicházejí se syntézou odborných stanovisek, která dokládají neúčinnost nákladného preventivního programu.

Protidrogový vlak objíždí v rámci svých tour řadu měst v Česku. Jedním z nich je i Český Těšín. Tamní Piráty proto zajímalo, jaký efekt má projekt, na jehož realizaci je alokovaná poměrně vysoká částka z městského rozpočtu.

Co jsme udělali?

 • Spojili jsme se s dalšími Piráty věnujícími se efektivitě protidrogového vlaku, mj. s Danielem Galuszkou (zastupitel za Piráty v Bohumíně a asistent poslanců), poslancem Tomášem Vymazalem a dalšími. 
 • Naše Bára Branná spolu s výše zmíněnými Piráty vypracovala podklady k této problematice a k možným efektivnějším alternativám, které jsme poslali vedení našeho města. O tomto jsme informovali v článku z 23. července 2020 Protidrogový vlak – drahá a neefektivní protidrogová prevence.
 • Naši kolegové z Moravskoslezského kraje napsali o naší snaze 26. července 2020 článek Protidrogový vlak – za hodně peněz málo muziky. V tomto článku naleznete vypracované podklady volně ke stažení.
 • Na začátku srpna jsme se ohledně problematiky protidrogového vlaku sešli s místostarostou města, který přislíbil, že se naším podnětem bude zabývat a nevyloučil možné přehodnocení postoje města k protidrogovému vlaku v budoucím období. O schůzce jsme informovali v článku ze 7. srpna 2020 Protidrogový vlak – jak to bude dál?

Důvody k realizaci projektu?

Úschovnu kol vnímáme jako službu města veřejnosti. Pokud není úschovna kol nijak hlídaná, dochází ke krádežím a lidé kvůli bezpečnosti upřednostňují jiný způsob přepravy. Chceme, aby si občané mohli užít svůj pobyt na koupališti bez zbytečných starostí o své kolo a aby nebyli nuceni využít jiný způsob dopravy na koupaliště, preferují-li dopravu na kole.

Co jsme udělali?

Naše činnost v komisích, kde představujeme naše nápady, vize a připomínky, které putují k radě města:

Článek o komisi z 19. června 2019: Druhé zasedání Komise sociální

Článek o komisi z 5. dubna 2019: První zasedání Komise sociální

Naše činnost v rámci zastupitelstva města:

17. září 2021: Návrhy na otevření radnice opět neprošly

2. února 2021: Finanční podpora podnikatelům nebo vyvěšení tibetské vlajky. Návrhy Pirátů neprošly

17. prosince 2020: Nesplnění usnesení zastupitelstva, odmítnutí diskuze ohledně několika třaskavých témat nebo nepodpora otevřené radnice. I o tom bylo poslední zasedání zastupitelstva v Českém Těšíně. Schvaloval se také rozpočet na rok 2021, těšínští Piráti jej nepodpořili

10. listopadu 2020: Poslední zasedání zastupitelstva ve znamení diskuze o centrálním dopravním terminálu

17. září 2020: Zářijové zastupitelstvo: zvukové záznamy ze zasedání ZM, kompetence rady města nebo autobusové stanoviště

16. června 2020: Záznam z červnového zastupitelstva: návrh na zřízení Komise pro participativní rozpočet nebyl podpořen

4. února 2020: Záznam ze zasedání únorového zastupitelstva

27. ledna 2020: Záznam ze zasedání prosincového zastupitelstva

21. listopadu 2019: Záznam ze zasedání listopadového zastupitelstva

10. září 2019: Český Těšín se zřejmě dočká informačního systému s mobilní aplikací

31. srpna 2019: Pirátské návrhy k hlasování na zasedání Zastupitelstva města Český Těšín

18. června 2019: Páté zasedání Zastupitelstva města Český Těšín – stream ze zasedání prošel!

3. května 2019: Čtvrté zasedání ZM Český Těšín: pirátský návrh na pořizování audiovizuálních záznamů ze zasedání ZM neprošel

Prvního března 2019: Třetí zasedání Zastupitelstva města Český Těšín + VIDEOZÁZNAM

18. prosince 2018: Report z druhého zasedání zastupitelstva včetně kompletního videozáznamu! 

13. prosince 2018: Druhé zasedání Zastupitelstva města Český Těšín

31. října 2018: Konané ustavující zasedání zastupitelstva přineslo Pirátům tyto výsledky

30. října 2018: První zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Napsali o nás:

„Zatímco v Havířově, Orlové i Karviné už přání lidí vyslyšeli a města některé projekty zaplatila, v Českém Těšíně se zatím nepodařilo tento systém prosadit. S návrhem na zřízení komise, která by měla za úkol připravit projekt participativního rozpočtu, na kterém byla všeobecná shoda, přišli Piráti společně s ODS, které podpořily všechny opoziční strany. Vládnoucí koalice je však přehlasovala.“

Vyjádření opozičních stran po hlasování ZM k zavedení participativního rozpočtu

Navštivte naše aktuality

Naleznete zde informace o našich aktivitách, projektech, plánech a vizích a obecně o dění v našem městě.