Druhé zasedání Komise životního prostředí

Druhé zasedání Komise životního prostředí

Druhé jednání Komise životního prostředí proběhlo koncem března při návštěvě sídla spolku TRIANON, z.s., kde se členové seznámili s jeho činností. Předseda spolku p. Viliam Šuňal přítomné provedl budovou a podrobně je seznámil s programovou náplní a realizovanými projekty (více na: http://www.ostrianon.cz.)

Dále se projednával plán Komise životního prostředí na rok 2019, který byl schválen na 6. schůzi Rady města Český Těšín a tyto body:

1.Kotlíkové dotace ♨️
Moravskoslezský kraj je před 3. výzvou „kotlíkových dotací”. Staré kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy bude možné vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či plynový kondenzační kotel. 
Dne 24.04.2019 se uskuteční seminář, který město pořádá ve spolupráci s Moravskoslezským krajem v době od 15:30 do 17:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Český Těšín (3. patro, dv. č. 401) (více na: http://www.tesin.cz/kotlikove-dotace-a-puickv/, záložka Kotlíkové dotace a půjčky vlevo na úvodní straně).
Získat informace o možnostech pořízení nového zdroje tepla i jeho financování, bude možné i prostřednictvím kotlíkového autobusu dne 29.03.2019, 05.04.2019 a 12.04.2019.

2. „Ukliďme svět, ukliďme Česko” 🗑 
Město Český Těšín se letos popáté zapojilo do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko”. Tentokrát u Ropičanky.

3.„Zelená informacím“ 🏅
Město Český Těšín se umístilo na 11. místě v osmém ročníku soutěže „Zelená informacím” o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst v roce 2018. (více na: http://www.tesin.cz/…/informace-o…/evvo-2/zelena-informacim/ (město Český Těšín – životní prostředí).

4. Podněty🗣 
Zajištění likvidace vrtu Mč-1 na pozemku parcelní číslo 1544/256 v katastrálním území Mosty u Českého Těšína byl dne 21.02.2019 postoupen na Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého a vrt byl zaměstnanci MěÚ označen páskou „zákaz vstupu”. 
Na ořez stromů na ul. Mládežnická a hlohů v parku Adama Sikory. Tento podnět bude předán na odb. místního hospodářství referentce městské zeleně p. Ladě Večeřové.

Příští jednání Komise životního prostředí se uskuteční ve středu 29. 5. 2019.

🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴

Napsat komentář