Právě si prohlížíte Druhé zasedání Komise životního prostředí

Druhé zasedání Komise životního prostředí

Druhé jednání Komise životního prostředí proběhlo koncem března při návštěvě sídla spolku TRIANON, z.s., kde se členové seznámili s jeho činností. Předseda spolku p. Viliam Šuňal přítomné provedl budovou a podrobně je seznámil s programovou náplní a realizovanými projekty (více na: http://www.ostrianon.cz.)

Dále se projednával plán Komise životního prostředí na rok 2019, který byl schválen na 6. schůzi Rady města Český Těšín a tyto body:

1.Kotlíkové dotace ♨️
Moravskoslezský kraj je před 3. výzvou „kotlíkových dotací“. Staré kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy bude možné vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či plynový kondenzační kotel. 
Dne 24.04.2019 se uskuteční seminář, který město pořádá ve spolupráci s Moravskoslezským krajem v době od 15:30 do 17:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Český Těšín (3. patro, dv. č. 401) (více na: http://www.tesin.cz/kotlikove-dotace-a-puickv/, záložka Kotlíkové dotace a půjčky vlevo na úvodní straně).
Získat informace o možnostech pořízení nového zdroje tepla i jeho financování, bude možné i prostřednictvím kotlíkového autobusu dne 29.03.2019, 05.04.2019 a 12.04.2019.

2. „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 🗑 
Město Český Těšín se letos popáté zapojilo do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Tentokrát u Ropičanky.

3.„Zelená informacím“ 🏅
Město Český Těšín se umístilo na 11. místě v osmém ročníku soutěže „Zelená informacím“ o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst v roce 2018. (více na: http://www.tesin.cz/…/informace-o…/evvo-2/zelena-informacim/ (město Český Těšín – životní prostředí).

4. Podněty🗣 
Zajištění likvidace vrtu Mč-1 na pozemku parcelní číslo 1544/256 v katastrálním území Mosty u Českého Těšína byl dne 21.02.2019 postoupen na Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého a vrt byl zaměstnanci MěÚ označen páskou „zákaz vstupu“. 
Na ořez stromů na ul. Mládežnická a hlohů v parku Adama Sikory. Tento podnět bude předán na odb. místního hospodářství referentce městské zeleně p. Ladě Večeřové.

Příští jednání Komise životního prostředí se uskuteční ve středu 29. 5. 2019.

🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴

Napsat komentář