Právě si prohlížíte Záznam ze zasedání prosincového zastupitelstva

Záznam ze zasedání prosincového zastupitelstva

Vážení spoluobčané, dne 16. prosince se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva města Český Těšín. V tomto příspěvku najdete body nejen programu, které byly projednávány, ale také pořízený videozáznam.

Odbor finanční 

FO/1 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2020 

FO/2 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA LÉTA 2021-2022

FO/3 Poskytnutí dotací na rok 2020 na základě vyhlášeného programu:„Podpora sociálních služeb pro rok 2020“

FO/4 Poskytnutí návratných finančních výpomocí k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

FO/5 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00683/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

FO/6 Poskytnutí dotace na rok 2019: HC Vlci Český Těšín, z.s.

FO/7 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

FO/8 Pověření Rady města provést rozpočtové opatření

FO/9 Rozpočtová opatření roku 2019 RO26-27/ZM

Starostka města

ST/1 Další plnění členům Zastupitelstva města Český Těšín poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce s účinností od 01. 01. 2020

ST/2 Časový plán práce zastupitelstva města na rok 2020

Odbor občanskosprávní

OS/1 Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Karviné

Odbor majetkoprávní

MAJ/1 Stanovisko města Český Těšín ke směně majetku

Odbor školství a kultury

ŠaK/1 Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko „Střelnice“

ŠaK/2 Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Města Český Těšín „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevenci kriminality, sportovní a jinou pro rok 2020″

Tento příspěvek má 2 komentářů

  1. D. Branny

    Zaznam ze zastupitelstva 16.12. nelze prehrat… je chyba u mne?

    1. PiratiTesin

      Dobrý den, vše by již mělo fungovat 🙂

Napsat komentář