Právě si prohlížíte Záznam ze zasedání únorového zastupitelstva

Záznam ze zasedání únorového zastupitelstva

Vážení spoluobčané, dne 3. února se uskutečnilo další zasedání Zastupitelstva města Český Těšín.
 
V průběhu zastupitelstva se rozpoutala diskuze nad návrhem o změnu bodů týkajících se žádostí sportovních klubů v Českém Těšíně o dotace z veřejného rozpočtu města.
 
Konkrétně šlo o procentuální změnu finanční částky z dotace, která bude využita na podporu výkonnostního sportu dětí a mládeže. A to z původních min. 39 % na min. 75 %. Náhlé procentuální zvýšení nejenže nebylo předem konzultováno na radě města či v Komisi tělovýchovy a sportu, ale dokonce ani se samotnými sportovními kluby.
 
Pro ty by to ve výsledku znamenalo, že budou muset využít minimálně 75 % pouze na podporu dětí a mládeže, aniž by o to samy žádaly nebo o tom byly dopředu informovány.
 
❌ Z výše zmíněných důvodů Piráti Těšín tuto změnu nepodpořili. Celkový výsledek pozitivních hlasů nebyl dostatečný a částka zůstala na původních 39 %.
 
(bod se začíná projednávat od 00:48:25)
 

Další body programu, které byly projednávány:

Odbor územního rozvoje

ÚR/1 Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu doručených od 1. července 2019 do 31. prosince 2020 a jejich zařazení nebo nezařazení do pořízení změny Územního plánu Český Těšín

ÚR/2 Odmítnutí doručeného návrhu na pořízení změny Územního plánu Český Těšín

Odbor majetkoprávní

MAJ/1 Záměr města – darování částí pozemků p.č. 3031/1 a p.č. 1777/1, k.ú. Český Těšín

MAJ/2 Záměr města – prodej pozemku p.č. 564/4, k.ú. Český Těšín

MAJ/3 Záměr města – prodej části pozemku parc.č.1552/1, k.ú. Mosty u Českého Těšína

MAJ/4 Prodej pozemku parc.č. 342/2, k.ú. Koňákov

MAJ/5 Prodej částí pozemků p.č. 791/1, k.ú. Český Těšín MAJ/6 Prodej pozemku p.č. 1770/117, k.ú. Český Těšín

MAJ/7 Prodej pozemku parc.č. 602/1, k.ú. Český Těšín

MAJ/8 Prodej pozemků pod přístupovými chodníky v k.ú. Český Těšín

MAJ/9 Výkup nemovitých věcí v prostoru tržnice v Českém Těšíně

MAJ/10 Bezúplatné nabytí částí pozemků parc.č. 717 a parc.č. 719, k.ú. Stanislavice – od ČR – SPÚ

Odbor finanční

FO/1 Čtvrtá aktualizace Strategického rámce MAP ORP Český Těšín – projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín“

FO/2 Strategie přeshraniční spolupráce Českého Těšíně a Cieszyna v kontextu rozvoje Euroregionu Těšínské Slezsko – projekt „Český Těšín/Cieszyn INEurope“

FO/3 Uzavření Smlouvy o úvěru registrační číslo 1903410311 s Moravskoslezským krajem v rámci FN JESSICA na úhradu uznatelných nákladů projektu „Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny“

FO/4 Rozpočtová opatření roku 2020 RO01-03/ZM

FO/5 Poskytnutí návratných finančních výpomocí k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

FO/6 Poskytnutí dotace na rok 2020: Člověk na hranici, z.s.

FO/7 Poskytnutí dotace na rok 2020: Římskokatolická farnost Český Těšín

FO/8 Poskytnutí dotace na rok 2020: Komunitní centrum Mojská o.s. DEN

FO/9 Poskytnutí dotace na rok 2020: HC Vlci Český Těšín, z.s.

Odbor školství a kultury

ŠaK/1 Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 k Dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná ze dne 19.10.2009

ŠaK/2 Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, ze dne 20.06.2011

Napsat komentář