Právě si prohlížíte Vyjádření Těšínských Pirátů ke konverzi bývalých Těšínských papíren

Vyjádření Těšínských Pirátů ke konverzi bývalých Těšínských papíren

V posledních měsících je jedním z hlavních témat obyvatel Českého Těšína revitalizace areálu bývalých těšínských papíren. Cítíme povinnost vyjádřit se k tomuto tématu, a to nejen jako politický subjekt Piráti Těšín, ale především jako občané našeho města.

V průběhu času se objevilo několik více či méně přesných informací o záměru investora, který se týkal stavby nových budov, rekonstrukce stávajících budov, velikosti parkoviště a umístění příjezdových cest k parkovišti. Nejpalčivější otázkou bylo, zda bude v rámci revitalizace areálu skutečně zřízen supermarket a zda bude vybudováno velké parkoviště s minimem zeleně a žádnými odpočinkovými zónami.

Pro zodpovězení těchto otázek jsme zjišťovali informace u zainteresovaných osob a organizací. Na konci června jsme se sešli mj. se zástupcem školské rady Základní školy s polským jazykem vyučovacím a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, které sídlí naproti areálu bývalých těšínských papíren. Následně jsme ze všech získaných informací sepsali řadu otázek, jejichž zodpovězení jsme považovali za nezbytné pro objasnění celé situace a poté jsme požádali o schůzku se starostou města Ing. Vítem Slováčkem a místostarostkou Mgr. Gabrielou Hřebačkovou. Na schůzi těšínských Pirátů se zástupci města byl přítomen i zástupce investora, kterého pozval pan starosta.

Co jsme se dozvěděli?

Vlastníkem areálu je v současné době soukromý investor. Jedná se o soukromý pozemek, kde investor při dodržení všech nezbytných náležitostí může realizovat jakýkoliv stavební záměr v souladu s územním plánem. Pozemek nebyl přednostně nabídnut městu, ale investorovi, který o pozemek a budovy projevil zájem.

V areálu bývalých těšínských papíren se počítá s vybudováním prodejny o velikosti 600m2 se sklady o rozloze 200m2. Informace o vybudování prodejny nám byla potvrzena investorem, přičemž vedení města nemá s tímto záměrem problém. O změnu stavebního povolení pro vybudování prodejny však investor v současné době žádá, stejně jako o stavební povolení na parkoviště, jehož kapacita bude přesahovat 80 parkovacích míst. Původní stavební povolení počítalo pouze se skladištěm a nikoli s prodejnou. Další prostory jsou určeny pro malé obchody a především jako ordinace lékařů.

Město iniciovalo neveřejné jednání 7.6.2018 ná základě zaslaných dopisů od předsedy školské rady Základní školy s polským jazykem vyučovacím a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím a předsedou Sdružení rodičů MASKOT o.s. Na jednání byly vzneseny námitky mj. k zvýšení intenzity dopravy na ul. Havlíčkova a Bezručova a k plánovanému výjezdu a vjezdu na parkovací plochu z ul. Havlíčkova, a to z důvodu obavy o bezpečnost studentů těchto škol. Původní záměr totiž počítal s vybudováním výjezdu a vjezdu na parkoviště přímo naproti hlavnímu vchodu školy. Investor měl k vybudování tohoto vjezdu a výjezdu všechna nezbytná povolení. Plánovaný vjezd tedy splňoval – pro Piráty zcela překvapivě – i všechny bezpečností podmínky.

Tohoto jednání se zúčastnili zástupci města, zástupce školské rady, zástupce Sdružení rodičů MASKOT a investor. Cílem bylo nalezení kompromisu, který uspokojí všechny zainteresované strany. Zástupce školské rady navrhoval vjezd a výjezd z ulice Střelniční tak, aby na ulici Havlíčkova, která odděluje školu a areál, nedošlo ke zvýšení provozu, hluku a zplodin z automobilů a aby nedošlo ke snížení bezpečnosti studentů.

Na jednání byl přítomen také odborník na dopravu Ing. Nečas z UDI Morava, který na základě objednávky města Český Těšín vypracoval novou studii bezpečného dopravního řešení. Na základě této studie vzniklo řešení, kdy je výjezd a vjezd na parkoviště umístěn do místa původního vjezdu do areálu bývalých těšínských papíren. Toto řešení bylo přijato jako kompromisní. Havlíčkova ulice bude v místě výjezdu a vjezdu na parkoviště zúžena a upravena dopravními značkami tak, aby zde lidé zajížděli přes ulici Střelniční a ne z centra města. Parkoviště bude hlídáno strážným a po dobu jedné hodiny bude parkování zdarma. Parkovací místa budou nabízena k pronájmu v určitých hodinách místním obyvatelům. Projekt počítá také s ozeleněním ploch a investor sdělil, že garantuje výsadbu vzrostlých stromů a zeleného pásu, který zkrášlí vzhled ul. Havlíčkova.

Jaký je postoj těšínských Pirátů?

Piráti Těšín oceňují, že město iniciovalo jednání mezi školou a investorem a vytvoření odborné studie, která navrhla přemístění výjezdu a vjezdu na parkoviště do místa původního vjezdu do areálu těšínských papíren. Zároveň oceňujeme investora, že stávající budovy na ulici Střelniční budou rekonstruovány vkusně a že v areálu budou sídlit lékaři. Myslíme si však, že v dnešní době, kdy je trendem spíše vytěsňování větších prodejen na okraj měst, není zřízení obchodu o rozloze 600m2 spolu se sklady o rozloze 200m2 šťastným řešením, o to více v památkové zóně centra města. Položme si otázku, zda město opravdu potřebuje takovou prodejnu, když např. supermarket Billa zmenšil svou plochu a v centru města vznikají nové malé obchody, jejichž existence bude touto prodejnou ohrožena. Podobného názoru jsou i lidé žijící v centru města poblíž areálu bývalých těšínských papíren. Hovořili jsme s několika desítkami místních obyvatel a většina z nich nám potvrdila, že se jim zřízení prodejny a vybudování parkoviště takové velikosti nelíbí. Jako nedostatečné považujeme rovněž vysazení řady vzrostlých stromů a ozelenění plochy zeleným pásem. Areál se nachází přímo naproti školy a proto bychom zde uvítali místo rozlehlého parkoviště pro více než 80 automobilů více zelených ploch, které by mohly sloužit jako odpočinkové zóny.

Jaká je vize těšínských Pirátů a co bychom udělali jinak?

Těšínští Piráti mají svou vizi, ve které by došlo ke zrušení části parkovacích míst. Vznikla by alespoň malá relaxační zóna s vodním prvkem a lavičkami, které by mohli návštěvníci areálu využít k odpočinku a která by narušila monotónnost rozlehlého parkoviště. Na vizualizaci se můžete podívat na našem kanále YouTube. Jedná se o vizi čistě teoretickou, z pera Pirátů, která nemá se skutečným záměrem investora nic společného. Úbytek parkovacích míst by nebyl tak velký, aby ohrozil provoz prodejny. Samozřejmě bychom uvítali, kdyby bylo zeleně v areálu mnohem více a kdyby byla prodejna nahrazena např. větší plochou pro menší obchody či prostory pro kanceláře.

Jsme přesvědčeni, že obyvatelé města musí mít možnost dozvědět se o takovýchto strategických stavbách a rekonstrukcích včas spolu s co možná nejvíce relevantními informacemi. Mezi lidmi nemusí obíhat nepodložené a zavádějící informace, pokud bude město občany transparentně informovat o tom, co se pod jejich okny staví a v jaké fázi jednotlivé projekty jsou. Lepší informovanost občanů je jedním z prvků, který bychom rádi vnesli na těšínskou radnici. Docílíme ho zavedením přehledného informačního systému, který bude občanům rychle a jednoduše poskytovat všechny dostupné informace.

Odkaz na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gjTqSG1t-Rs

🏴🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴🏴

Napsat komentář