Právě si prohlížíte Ohňostroj trochu jinak?

Ohňostroj trochu jinak?

Od nového roku, který jsme 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 v ČR přivítali hlučnými oslavami (odpalováním zábavní pyrotechniky a ohňostroji) uběhly téměř dva měsíce. Zatímco pro nás to byla tradiční úchvatná podívaná, zvířata zažívala stres, který v několika případech vedl k poranění a úmrtí.

Hluk způsobený zábavní pyrotechnikou, u které mohou výbuchy dosahovat až 130 dB (což je u zdravého člověka práh bolesti) a světelné efekty z ohňostrojů si každoročně vyžádají desítky zraněných a mrtvých zvířat.

Nejde jen o vyplašené domácí mazlíčky, ale také o divokou zvěř, která v panice opouští svá teritoria, ptactvo, které naráží do budov a sloupů s elektrickým vedením a také vodní živočichy, kteří mnohdy plavou tak dlouho, dokud neuhynou vysílením.

 Zábavní pyrotechnika navíc dokáže při nezodpovědném používání zapříčinit šok, epileptické záchvaty, poškození sluchu a zraku, popáleniny či jiná zranění a zvýšit riziko vzniku požárů.

Spolu s ohňostroji způsobuje také znečištění životního prostředí, a to kontaminací vzduchu a následně vodních zdrojů.

Právě z těchto důvodů chceme za Piráty Těšín podat dvě žádosti:

1️⃣ Žádost o alternativní způsob oslav nového roku – např. videomapping, který můžete shlédnout v přiloženém odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=rLY8flBF-C8.

2️⃣ Žádost o změnu obecně závazné přihlášky o regulaci zábavní pyrotechniky
z původního znění: „Používání zábavní pyrotechniky je na území Českého Těšína zakázáno ve dnech 1. 12. do 26. 12.“
na nové znění: „Zákaz používání zábavní pyrotechniky na celém území města Český Těšín a v jeho příměstských částech, s výjimkou období 31. prosince od 17.00 do 5.00 1. ledna.“

 

Napsat komentář