Právě si prohlížíte Nesplnění usnesení zastupitelstva, odmítnutí diskuze ohledně několika třaskavých témat nebo nepodpora otevřené radnice. I o tom bylo poslední zasedání zastupitelstva v Českém Těšíně. Schvaloval se také rozpočet na rok 2021, těšínští Piráti jej nepodpořili

Nesplnění usnesení zastupitelstva, odmítnutí diskuze ohledně několika třaskavých témat nebo nepodpora otevřené radnice. I o tom bylo poslední zasedání zastupitelstva v Českém Těšíně. Schvaloval se také rozpočet na rok 2021, těšínští Piráti jej nepodpořili

Poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Český Těšín přineslo kromě ostře sledovaného schvalování rozpočtu i řadu dalších třaskavých témat a bodů programu. K rozpočtu měli Piráti řadu výhrad, proto se při hlasování zdrželi. Na program zasedání Piráti prosadili i několik svých bodů týkající se otevřené radnice a sdílení informací s občany, ty ale nakonec bohužel schváleny nebyly.

Proč se Piráti při hlasování o rozpočtu města na příští rok zdrželi, vysvětluje pirátská zastupitelka Andrea Branná: “Rozpočet nepočítá s víceprácemi na dopravním terminále, které mohou nastat. Dále nezohledňuje snížení příjmů pro obce z důvodu zrušení hrubé mzdy, nepočítá se zvýšením slev na poplatníka. Čili je tam viditelné zadlužení, se kterým vedení města počítá a nehodlá jej nijak eliminovat.”

Zastupitel za Piráty Ireneusz Pieniążek rovněž upozornil radu města, že stále nedošlo k naplnění usnesení zastupitelstva, a sice usnesení 69/12.ZM ze zastupitelstva konaného 14. září 2020, které uložilo radě města předložit na dalším zastupitelstvu nový návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Český Těšín dle předneseného návrhu.

Piráti již přes dva roky usilují o otevřenou radnici a opakovaně předkládají návrhy, které by činnost a fungování radnice otevřely směrem k veřejnosti. Většinou bohužel bez dostatečné podpory. Schválen tak nebyl pirátský návrh na zveřejňování anonymizovaných materiálů k jednotlivým bodům zasedání zastupitelstva na webových stránkách města, ani návrh na zveřejňování anonymizovaných zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva, které jsou pořizovány jako příloha k zápisu. Již dříve Piráti bojovali za pořizování audiovizuálních záznamů, které by byly občanům kdykoliv k dispozici, což doposud město nerealizovalo.

Koalice rovněž odmítla zařadit jako bod programu diskuzi ohledně realizace centrálního dopravního terminálu stejně jako diskuzi k případu napadení zaměstnance úřadu nadřízeným, nad kterým visí řada otazníků. Koalice také neumožnila diskuzi ohledně toho, proč byla nečekaně zrušena výstava sdružení fotografů, která měla proběhnout v Avionu.

Naštěstí se před vánočními svátky dočkali pirátští zastupitelé dobrých zpráv. Díky podpoře Moravskoslezského kraje bude na město Český Těšín převedena budova na ul. Hlavní (bývalá celnice) a pozemky u českotěšínské přehrady. Na místě je poděkování Moravskoslezskému kraji i vedení města Český Těšín za dotažení této záležitosti do zdárného konce. Převod pozemků okolo přehrady pod město umožní další rozvoj této lokality, což je rovněž jedna z priorit České pirátské strany.

Napsat komentář