Právě si prohlížíte Stanovisko Pirátů Těšín k problematice bezdomovectví na území našeho města

Stanovisko Pirátů Těšín k problematice bezdomovectví na území našeho města

Během posledních 14 dní jsme zaznamenali eskalující stížnosti občanů Českého Těšína, které se týkají občanů bez domova a jejich narušování občanského soužití. Není to věc, která se týká pouze Českého Těšína, ale rovněž spousty dalších měst na území České republiky. Ne vždy je však obec schopna s tímto nešvarem něco udělat, protože veřejné prostranství slouží všem. Podnapilý občan města, který mj. nedodržuje základní hygienu, sedící či ležící na lavičce nebo pod ní, neporušuje žádný zákon. Na druhou stranu, na tyto osoby se vztahují stejné zákony, jako na všechny ostatní. Pokud někdo znečišťuje veřejné prostranství, požívá alkoholické nápoje tam, kde je to zakázáno, páchá přestupky proti občanskému soužití (napadaní, urážky), může být proti němu být zakročeno. Tato jednání naplňují skutkovou podstatu přestupku, a tudíž je může městská policie či Policie ČR řešit domluvou nebo uložením blokové pokuty. Jak je známo, tito lidé však nemají žádný majetek a prakticky žádné příjmy, vymahatelnost je tudíž mnohdy nulová.

Těmto osobám je nabízena pomoc, mají možnost využít služby a podporu, kterou jim nabízí jak sociální služba Bethel, tak sociální odbor města. To, že nechtějí tyto služby využívat a volí raději sebezničující a pro ostatní občany burcující a nepochopitelný způsob života ovšem rovněž není protizákonné. Městu ale tato problematika určitě není lhostejná. Každý měsíc probíhají monitoringy osob bez domova a je jim opakovaně nabízena pomoc. Dle statistiky Odboru sociálního je v Českém Těšíně 54 osob bez domova. A z toho určitá (menší) část odmítá jakoukoliv pomoc. Monitoringy probíhají za součinnosti městské policie a kurátorek Odboru sociálního.

Měli bychom si uvědomit, že lidé žijící na ulici se často potýkají nejen se silnou závislostí na alkoholu a návykových látkách, ale také často trpí psychickými poruchami. Proto je práce s nimi obtížná a pokud nejsou v přímém ohrožení života, nebo oni sami někoho neohrožují, bez jejich souhlasu je nelze hospitalizovat do léčebny nebo jiného zdravotnického zařízení.

Jediným možným řešením je posílení policejního sboru o proškolené strážníky, kteří by se věnovali zejména práci s touto cílovou skupinou za spolupráce ostatních subjektů. Policejní sbor je poddimenzovaný a posílením by se dala tato problematika lépe regulovat. Věnovali by se jí systematičtěji a do větší hloubky.

Možnou cestou, jak posílit řady městské policie v období nízké nezaměstnanosti je vypsání náborového příspěvku. Cestou tohoto námi navrhovaného řešení se již vydala řada měst a obcí na území naší republiky.

Pokud bude policejní sbor posílen, bude pružněji reagovat na podněty občanů, kteří mají možnost veškeré přestupky hlásit. Pokud se cítíte ohroženi, napadáni, obtěžováni, ihned to, prosím, hlaste policii. Nejefektivnějším způsobem je řešit tyto záležitosti ihned na místě.

Bc. Andrea Branná, zastupitel

Napsat komentář