Právě si prohlížíte 1. schůze Komise kultury a společenského života v roce 2020

1. schůze Komise kultury a společenského života v roce 2020

Vážení občané,

v pondělí 10. 2. se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Český Těšín konala 1. schůze Komise kultury a společenského života v roce 2020.

Program:
1. Prezence
2. Přivítání členů Komise předsedkyní
3. Schválení náplně činnosti a plánu práce Komise pro rok 2020
4. Výběr kandidátů pro jmenování do Komise posuzující žádosti o poskytnutí dotace na kulturní a umělecké aktivity dle schváleného „Programu“
5. Osobnost Moravskoslezského kraje roku 2019
6. Diskuze
7. Závěr

Na následujících řádcích si můžete přečíst reportáž člena Komise kultury a společenského života Lukáše Chlebika (Piráti).

Na pondělním zasedání jsem vznesl několik připomínek k náplni činnosti komise. Konkrétně, aby komise dohlédla na následující projekty (části, které se týkají kultury), jež jsou uvedeny v rozpočtu města na rok 2020.

1. Redesing webových stránek města
💲 cena: 250 000 Kč
– postup Odboru informačních a komunikačních technologií v realizaci zakázky
– přehlednost, funkčnost, vizuální styl stránek s ohledem sekci na dohledatelnosti kulturních akcí atd.

2. Mobilní rozhlas
💲 cena: 286 000 Kč
– postup Odboru informačních a komunikačních technologií v realizaci zakázky
– přehlednost, funkčnost vizuální styl aplikace s ohledem sekci na dohledatelnosti kulturních akcí a zapojení organizací v plnění aplikace a následní propagace

3. Dřevěné stánky 10 ks
💲 cena: 900 000 Kč
– plánovaná podoba, vzhled a funkčnost stánků
– ukázky variant stánků z výběrového řízení

4. Oprava STALAG
💲 cena: 340 000 Kč
– postup oprav a případná vizualizace

3. Obelisk v budově radnice
💲 cena: 274 670 Kč
– umístění, představa památníku (případně s příslušným návrhem či vizualizací)

Diskuze členů komise:

🗣 Proběhla diskuze ohledně hospodaření a tvorby programů kulturních a společenských akcí v Českém Těšíně, které pořádá Kulturní a společenské střediska KaSS. Podrobněji jsme se zabývali také cenou a programem letošního Městského plesu. Na příští komisi bude přizván zástupce KaSS.

🗣 Proběhla diskuze ohledně letošních adventních svátku týkající se programu a obsazenosti stánků. Diskutovalo se jak zvýšit atraktivitu programu a jak přilákat více stánkařů, aby nebyla obsazenost pouze v době programu (pátky).
Komise se více méně shodla na tom, že stánkaři jsou součástí oživení náměstí, a proto by měli být přítomni nejen v pátek, ale také v sobotu a neděli. Vhodné by bylo vymyslet koncept, který by jak na náměstí přilákal více lidí, a to buď ve formě programu nebo jiné atrakce.
Návrhy se týkaly například vytvoření kluziště, hraní koled během adventu, vytvořit adventní program na méně víkendů, ale zato třeba více dní po sobě (pátek, sobota, neděle).

Věřím, že toto téma zůstane i nadále otevřené a jistě oceníme nápady na zatraktivění adventních svátků v Českém Těšíně také z řad občanů.

Lukáš Chlebik, člen Komise kultury a společenského života

Napsat komentář