Právě si prohlížíte Živější těšínské náměstí? Jsme o krůček blíže

Živější těšínské náměstí? Jsme o krůček blíže

Na zářijovém zasedání komise Kultury a společenského života předložil náš člen Lukáš Chlebik 4 návrhy.
Všechny návrhy byly členy komise SCHVÁLENY! 🎉 Nyní poputují k projednání na Radu města Český Těšín, kde se rozhodne, zda budou realizovány.

A které to tedy jsou?

🤹‍♂️Festivaly🤹‍♂️

🔶 Zvětšit propagaci festivalů: pomocí rádia, televize, letáků do restaurací či billboardů, plachet a plakátů i v okolních městech.
🔶 Zkulturnit a zviditelnit Český Těšín jako zajímavé příhraniční město.
🔶 Oslovit a přilákat více turistů = oživení ekonomiky (podpora podnikání) a zvýšení kulturního vyžití nejen místních občanů.

Seznam festivalů:

Těšínský jazzový festival, Svátek tří bratří, Kino na hranici, Poklady z Těšínské truhly, Dny židovské kultury, Čtení nad Olzou, Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu, Mezinárodní divadelní festival Na hranici, Festival divadel Moravy a Slezska atd.

✅ Výsledek návrhu:

Komise odsouhlasila návrh Radě města Český Těšín ohledně efektivnější propagace festivalů a informování občanů pomocí Těšínských listů, Těšínských minut a dalších kanálů. 
Komise také odsouhlasila návrh radě města na zviditelnění kalendáře akcí na hlavní stránce www.tesin.cz, aby byl lépe dohledatelný nejen pro občany Českého Těšína.

🗽Turistické atrakce🗽

🔶 Zajímavé exponáty (sochy, plastiky,…) na strategických, frekventovaných místech (cyklotrasy, parky, procházkové a sportovní trasy) Českého Těšína, kde by bylo možné je shlédnout či vyfotit v rámci další aktivity.

Proč?
Nejenže umění dělá město krásnějším, ale fotografie zajímavých objektů lidé sdílejí na sociálních sítích a tím „zdarma“ vytvářejí reklamu a povědomí o městě. 
Odborné studie tvrdí: jakmile ve městě není alespoň jedna charakteristicky rozpoznatelná stavba, exponát či atrakce, tak se město stává lehce zapomenutelné.
Exponáty by navíc mohly odkazovat na bohatou historii města.

Příklady signifikantních objektů či umění: 

kruhovité lavičky, růžový jelen a růžová lavička v Cieszynie, nápadité kruhové objezdy, street art a zdobení zdí (Murale Art viz Cieszyn), dřevěné plastiky, sochy z proutí atd.

✅ Výsledek návrhu:

Komise odsouhlasila návrh Radě města Český Těšín ohledně realizování a umístění zajímavých exponátů v našem městě.

🃏Oživení těšínského náměstí🃏

🔶 Vytvoření plánu atraktivních akcí pro oživení náměstí (viz Cieszyn robi wrażenie), které dokáží využít potenciál tohoto místa.

Příklady akcí: 

plážový volejbal na náměstí, alternativní hudební scény, veřejné promítání, exhibice (motokros, bikros…), veřejné expozice, řezbářské festivaly, sochy z ledu, food truck atd.

✅Výsledek návrhu:

Komise odsouhlasila návrh Radě města Český Těšín a dále se shodla na vypracování studie, která osloví místní sportovní organizace, aby podaly své návrhy na možné akce.

🖼Instalace výstavních panelů na náměstí ČSA🖼

🔶 Umístění osvětlených výstavních panelů na náměstí ČSA, které by sloužily k informování občanů o plánovaných akcích, veřejných výstavách a festivalech.

Příklady akcí: 

autorské výstavy, klubové výstavy, historie města, pozvánky na festivaly formou fotografií či grafik atd.

✅Výsledek návrhu:

Poté, co byly členům komise představeny čtyři cenové nabídky na realizaci výstavních panelů, proběhlo hlasování. Komise odsouhlasila návrh Radě města Český Těšín ohledně vypracování studie obsahující koncepci vizuálního stylu a umístění panelů.

O výsledcích dalšího hlasování Vás budeme informovat.

🏴 Piráti Těšín 🏴

Napsat komentář