Právě si prohlížíte Čtvrté zasedání Finančního výboru

Čtvrté zasedání Finančního výboru

Ve středu 12. června 2019 se uskutečnilo zasedání Finančního výboru, na kterém se probíraly následující body:

1️⃣ Vyúčtování hospodaření a závěrečný účet města za rok 2018 (souhlasné stanovisko FV)

2️⃣ Účetní závěrka města za rok 2018 (souhlasné stanovisko FV)

3️⃣ Poskytnutí dotace na rok 2019 na základě vyhlášeného programu: „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“ (nesouhlasné stanovisko FV k dotaci pro spolek AVE – Střep)

4️⃣ Projekt „Dotace pro JSDH obcí – pořízení nové cisternové automobilové stříkačky“ pro JSDH Český Těšín – Mosty v rámci dotačního programu MV–GŘ HZS ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“, výzva JSDH_V1_2020 (souhlasné stanovisko FV)

5️⃣ Stanovení rozsahu kompetencí rady města provádět rozpočtová opatření (nesouhlasné stanovisko FV)

6️⃣ Poskytnutí dotace na rok 2019: HC Wolves Český Těšín z.s. (souhlasné stanovisko FV)

Důvody k nesouhlasným stanoviskům:

3️⃣ Ačkoli Občanské sdružení AVE – Střep dělá záslužnou práci, a byli bychom rádi, aby nadále fungovalo, avšak vzhledem k nynějšímu stavu věci bohužel nelze poskytnutí dotace doporučit. Důvodem je spousta nesrovnalostí a exekuce. Spolek navíc nereaguje na výzvy města, aby doložil patřičné doklady a existuje proto podezření, že by po schválení dotací mohlo dojít k ukončení fungování Střepu (krach či konkurzní řízení).

5️⃣ Rozpočtová opatření se v mnoha případech pohybují v řádech statisíců či milionů korun, a proto by o nich mělo být rozhodováno v širším zastoupení všech politických subjektů na úrovni Zastupitelstva města Český Těšín. Možný přesun těchto kompetencí výhradě do rukou několika jednotlivců v radě města považujeme za nevhodný.
‼️Jako příklad lze uvést projekt „Sportovní hala“, kdy investice činí okolo 90 mil. Nejbližší novou investicí v rámci tohoto projektu bude pravděpodobně také zakoupení výsledkové tabule, na kterou se v rozpočtu sportovní haly zapomnělo.

ℹ️Nově se bude Finanční výbor pravidelně scházet vždy přibližně týden před zasedáním Zastupitelstva města Český Těšín. Kromě finančních záležitostí města bude výbor procházet body programu zastupitelstva týkající se financí, ke kterým následně doloží svá stanoviska.

🏴 Člen Finančního výboru a člen České pirátské strany Lukáš Chlebik 🏴

Napsat komentář