Právě si prohlížíte Problematika zrušení obsluhy úschovny kol na koupališti Hrabinská

Problematika zrušení obsluhy úschovny kol na koupališti Hrabinská

16. července jsme oslovili SÚZ ohledně problematiky zrušení obsluhy úschovny kol na koupališti Hrabinská (ještě před prvními ztrátami kol) a žádali jsme, aby se navrácení obsluhy úschovny znovu projednalo. Rovněž jsme navrhli přemístit úschovnu kol k hlavnímu vchodu, aby kola mohla hlídat obsluha u přepážky, čímž by došlo k ušetření finančních prostředků. Prostor u hlavního vchodu pro přemístění úschovny kol existuje. Myslíme si, že je důležité, aby byla obsluha úschovny obnovena. Ať v původním místě se samostatnou obsluhou, nebo přemístěnou tak, aby na ni mohli dohlížet pracovníci přepážky.

V rámci SÚZ následně proběhlo jednání. SÚZ zahrnulo do návrhu rozpočtu pro rok 2019 náklady na rekonstrukci úschovny kol a náklady na její obsluhu. V případě schválení rozpočtu ve stávající podobě bude rekonstrukce úschovny včetně zabezpečení obsluhy realizována. Jak nám bylo řečeno ředitelem SÚZ, úschovna přemístěna nebude, neboť pracovníci přepážky by kvůli svým primárním povinnostem nebyli schopni kola dostatečně kontrolovat.

Na obnově úschovny kol a její obsluhy nám záleží. Jedním z důvodu je, že lidé jezdí na dražších a dražších kolech. Nedostatečná úschovna bez obsluhy může spoustu „kolařů“ odradit od příjezdu na koupaliště na kole. Město, dle nás, nesmí nutit své obyvatele k preferenci určitého způsobu přepravy. Chceme vytvořit takové prostředí, které nebude odrazovat občany od přepravy po našem městě na kole nebo pěšky a které nebude nikoho nutit k přepravě autem.

 Pro připomenutí: v případě zjištěné ztráty kola je důležité nahlásit Policii ČR, že se kolo ztratilo, protože bez hlášení se fakticky nic nestalo a není tedy důvod nic řešit.

Touto cestou bychom rádi poděkovali řediteli SÚZ k vyjádření, projednání záležitosti a zahrnutí nákladů do rozpočtu pro následující rok.

Problematiku úschovny sledujeme a budeme Vás dále informovat.

🏴🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴🏴

Napsat komentář