Právě si prohlížíte Jak funguje Městská policie Český Těšín? A jak může postupovat při řešení opakovaných přestupků?

Jak funguje Městská policie Český Těšín? A jak může postupovat při řešení opakovaných přestupků?

V souvislosti s kritikou problémových osob bez domova a práce MP v Českém Těšíně jsme se sešli s ředitelem Městské policie Český Těšín Ing. Petrem Chroboczkem. V prostorách nové služebny jsme se během rozhovoru dozvěděli bližší informace o činnosti městské policie v našem městě, možnostech postihu osob bez domova a také číselné statistické údaje.
 
1. Co brání tomu, aby strážníci v poměrně krátkých intervalech prováděli kontroly míst, kde se zdržují problematické osoby?
Na směně jsou vždy maximálně čtyři strážníci; 2 ve vozidle a dva pěší. V tomto počtu musí pokrýt celé město. A to nejen výjezdy k přestupkům týkajících se osob bez domova, ale také výjezdy k majetkových přestupkům, přestupkům týkajících se občanského soužití, dopravní přestupky či odchyty psů a jiné zvěře. Při tomto počtu strážníci nemohou být pouze na místech, kde se zdržují problémoví jedinci. Avšak v posledních týdnech se hlídky snažily být v těchto lokalitách častěji a řešily problémy s osobami bez přístřeší, kterých jak jste si mohli všimnout, je v Českém Těšíně nyní méně.
 
2. Kolik podnětů od občanů dostáváte? Telefonicky, mailem, písemně ohledně problematiky bezdomovství a narušování občanského soužití?
Od 1. 1. 2019 – 25. 7. 2019 bylo řešeno:
2425 oznámení
19 odvozů na záchytku.
a 3416 kontrol veřejného pořádku.
Telefonické podněty mohou být i anonymní a taktéž jsou prošetřeny.
 
3. Jaká je doba, od nahlášení podnětu o přestupku? Tzn. za jak dlouho MP přijede?
Je to různé a záleží kde a u čeho zrovna hlídka zasahuje, když podnět dostane. A musíme brát v potaz také to, že jsou na směně 4 strážníci, 2 pěší a jedna dvoučlenná hlídka ve voze.
 
4. Co Vám umožňuje zákon? Jak tyto přestupky řešit?
V rámci legislativy není možné veškeré jednání ze strany osob bez přístřeší postihnout. Ve většině případů se jedná o chování, které sice může být veřejnosti nepříjemné, ale nepřekračuje hranici protiprávního jednání, které by bylo možné řešit. Pokud dochází k protiprávnímu jednání, je to klasifikováno jako přestupek, který narušuje veřejný pořádek. Ten je řešen domluvou, nebo pokutou. Taková aplikace práva je u nemajetných osob téměř neúčinná – pokuty jsou prakticky nevymahatelné.
V minulosti byl jednou z účinných sankcí zákaz pobytu pro osoby dopouštějící se přestupku proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, umožňující aplikaci tohoto trestu byl zrušen a s právní účinností od 1. 7. 2017 nahrazen zákonem č. 250/2016 sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který již tento druh správního trestu za přestupek nezná.
V Polsku se neplacení pokut řeší soudní cestou a alternativními tresty:
„Pokud pokuta převyšující částku 500 PLN nejde vybrat exekucí, je možné zvolit jiný typ sankce. Například společensky prospěšnou práci. Jakmile pokutu ani nezaplatíte, ani si ji neodpracujete, soud nařídí náhradní trest – odnětí svobody“.
 
5. Kolik nových strážníků MP by bylo zapotřebí k doplnění stavu?
V současné době máme 24 strážníků, proběhl nábor dalších dvou a ještě jedno místo je volné. Bohužel v současné době se nám na tuto pozici hlásí velmi málo adeptů a někteří bohužel nejsou schopni splnit ani podmínky pro přijetí do služby. Samozřejmě se nebráníme většímu počtu kvalitních uchazečů.
Podle počtu obyvatel v různých městech ČR, kde je cca kolem 25 000 osob, je průměrný počet strážníku od 23–37. (pozn. autora: Český Těšín se svým počtem v podstatě vejde do tohoto průměru.)
 
6. Řešil by toto náborový příspěvek? Nebo městský byt?
Vzhledem ke zkušenostem z jiných měst, které s podstavem také bojují, asi ne. I když vyzkoušet se může všechno.
Výběrové řízení na pozici strážníka MP v Ostravě nabízí roční benefity v hodnotě 20 000 Kč. V Karviné je náborový příspěvek až 75 000 Kč. Tam je výběrové řízení vyhlášeno dlouhodobě. (pozn. autora: Skoro všechna města v okolí mají na svých stránkách nábor do řad MP.)
 
7. Existují školení pro strážníky MP?
Ano, školení jsou různá a probíhají několikrát do roka.
 
8. Kolik politických subjektů si vyžádalo s MP schůzku?
Žádný.
 
9. Jak spolupracuje MP s jinými organizacemi ohledně této problematiky? /Vloženo autorem článku/
Probíhají pravidelné monitoringy ve spolupráci se sociálním odborem města Český Těšín.
Monitoring osob bez přístřeší od 1. 1. 2019 do 22. 7. 2019
Počet monitoringů – 14
Počet navštívených míst/lokalit – 83 návštěv (opakovaných), celkem cca 30 fyzických míst/lokalit
Počet zastižených osob – 71 celkem (opakovaných), fyzický počet 37 klientů
Počet občanů města – 54, fyzický počet klientů 28
Počet cizinců – 4
Z toho spolupracujících – 56
Počet nově spolupracujících – 2
Počet osob, kteří odmítli pomoc – 13
Informace z praxe napovídají, že řešení neutěšitelné situace není z legislativního hlediska jednoduché. Právní systém v ČR neumožňuje jiná řešení než ta, která jsou využívána také strážníky v našem městě.
 
🙏 Velkou pomocí jsou v tomto ohledu sociální služby, které nabízejí pomocnou ruku a vytvářejí podmínky, ve kterých mají lidé bez domova šanci změnit svou situaci a zajistit si bydlení. Do procesu však bohužel často vstupuje marný boj se závislostí na alkoholu či jiných psychoaktivních látkách, který ještě více prohlubuje společenské vyloučení…
 
⚠️ Na základě úmluv o ochraně lidských práv NELZE problémové osoby bez domova zbavit svéprávnosti (k omezení svéprávnosti dochází pouze v zájmu člověka samotného), nelze je “vyvézt za město” a nelze je proti jejich vůli držet v zařízení (pokud jim není diagnostikována závažná duševní porucha, která vyžaduje léčbu).
 
🚓 Městská policie Český Těšín se nadále snaží doplnit stav strážníků a v mezích zákona řeší podněty občanů i situaci týkající se bezdomovectví.
 
🎥 Ve městě je taktéž nainstalován kvalitní kamerový systém s vysokým rozlišením, který umožňuje městské policii sledovat různé oblasti, a to v místech:
1. ul. Nádražní
2. budova radnice, nám. ČSA 1/1
3. Masarykovy sady
4. ul. Karvinská poblíž křižovatky s ulicí Na Lučinách
5. ul. Hlavní – most Družby
6. ul. Cihelní
7. budova MP Český Těšín, Tovární 314/27
8. ul. Nádražní-pošta
9. ul. Moskevská
10. ul. Střelniční – most Svobody
11. Park A.Sikory
12. ul. Ostravská
13. Sady Komenského
14. ulice Odboje
15. 1 kamerový bod – přenosný
 
Vyšší počet strážníků by umožnil rychleji a operativněji zasahovat v problémových lokalitách. Proto se za pirátskou stranu nyní budeme snažit podpořit rozšíření řad policistů a předložíme návrh na zajištění náborového příspěvku.
 
🏴 Piráti Těšín 🏴

Napsat komentář