Právě si prohlížíte Setkání zástupců města, zhotovitele a autora na stavbě „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

Setkání zástupců města, zhotovitele a autora na stavbě „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

Ve středu 23.2.2022 jsme se byli jako zastupitelé a autor projektu, Mgr. Ing. arch. Wieslaw Kubica, podívat na probíhající stavbu autobusového stanoviště. Po ujasnění, co můžeme fotit a nahrávat a co ne, jsme se vydali na obhlídku stavby s přítomným stavbyvedoucím, vykonavatelem autorského dozoru a panem Kubicou.
Podle pana Kubicy se zhotovitelé stavby odchýlili od původního projektu, čímž narušili jeho integritu a poškodili jeho práci jako autora tohoto projektu. Z právního hlediska má město právo dělat v projektu úpravy, čehož využilo a vyvolalo tím u pana Kubicy pobouření.

První nesrovnalostí je umístění rozvaděče, který měl být zapuštěný do stěny budovy, ale nachází se místo toho asi 5 metrů od ní v prostoru nástupiště.
Dalším pochybením jsou dle autora různě vysoké patky, na které navazují odtoky ve formě kolena. Podle projektu pana Kubicy měly jít rovně přímo do země. O tyto nerovnosti v terénu budou moci v budoucnu zakopávat občané spěchající na autobus.
Další velkou nesrovnalostí je oplechování sloupů, které je dělá ve srovnání s projektem o mnoho robustnějšími. Za prvé je to nevzhledné a za druhé je tímto zhoršena viditelnost přijíždějících autobusů, což může ohrozit malé děti, které je přehlédnou.

Uvnitř byl problém se špatným uspořádáním cihel nad dveřmi a moc širokými spárami.
Staly by se tyto věci, kdyby autorský dozor vykonával autor projektu, o což usiloval? Na to a proč město pana Kubicu od jeho projektu odstříhlo, si musíte odpovědět sami.

Za Piráty
Ireneusz Pieniążek

Napsat komentář