Právě si prohlížíte Komentář: Projekty ze šuplíku participativní rozpočet nenahradí

Komentář: Projekty ze šuplíku participativní rozpočet nenahradí

 Před několika dny proběhla lokálními médii zpráva, že město Český Těšín přichystalo projekt nesoucí název „Projekty ze šuplíku“. Jeho smyslem je, že obyvatelé Českého Těšína budou v hlasování rozhodovat o tom, který z projektů bude městem realizován. Projekty přichystalo vedení města.

Pirátský návrh participativního rozpočtu

Minulý rok Pirátská strana představila vedení města návrh participativního rozpočtu (PaRo), čemuž předcházel pokus o zřízení dočasné komise, která by měla za úkol v součinnosti se zaměstnanci MÚ konkrétní podobu PaRo připravit. V lednu 2020 Piráti přichystali pro zástupce všech politických subjektů v českotěšínském zastupitelstvu prezentaci, které se kromě Pirátů a zástupců veřejnosti zúčastnili pouze zastupitelé za hnutí Nezávislí. PaRo nakonec spojilo celou opozici, vedení města však Piráti nepřesvědčili.

Proč projekty ze šuplíku nenahradí participativní rozpočet?

Město nyní představuje svůj projekt, který je sice malým krokem směrem k občanské participaci, ovšem základní rysy a smysl PaRo postrádá. V rámci PaRo občané navrhují své vlastní projekty. Většinou se jedná o projekty menší a lokální, přičemž jejich konkrétní charakter je specifikován pravidly a omezen výší částky, která je alokována na jednotlivý projekt a na PaRo celkově. Pravidla a výše alokované částky se liší obec od obce (samozřejmě vezmeme-li v potaz obce, kde je PaRo zavedeno). Z toho všeho vyplývá, že PaRo má významný edukativní charakter a že se v rámci PaRo obvykle neřeší větší a strategické projekty typu rekonstrukce nebo budování nových komunikací (opět připomínám, že záleží na specifikaci pravidel a výši alokované částky).

Participativní rozpočet má edukativní charakter

Edukativní charakter PaRo spočívá především v tom, že si občané města zkusí sami, co všechno obnáší vytvořit realizovatelný projekt. Navrhovatel musí v rámci podání návrhu obvykle doložit i technickou specifikaci a nacenění, musí komunikovat s úřadem, zjistit, zda je daný pozemek ve vlastnictví města, zda na daném místě město neplánuje vlastní záměr apod. PaRo by mělo ideálně navazovat a doplňovat strategické plány rozvoje obce, čímž občané získají lepší vhled do dané problematiky. Projekty ze šuplíku tyto významné rysy PaRo bohužel postrádají.

Některé projekty by se v hlasování objevovat neměly

Zároveň mezi projekty nalezneme takové, které by se v hlasování objevovat neměly. Pokud je na fotbalovém hřišti potřebná výměna osvětlení, mělo by město zajistit, aby bylo osvětlení vyměněno. Město by také mělo rekonstruovat komunikace průběžně a dlouhodobě a strategicky řešit problematiku dopravy a dostupného parkování.

Občané města jsou nyní v paradoxní situaci. Důsledkem výměny osvětlení na fotbalovém hřišti se připraví o třináct parkovacích míst. Nebo naopak. Případně může vyhrát jeden ze dvou zbylých projektů (adventure golf nebo nové herní prvky na dětském hřišti u Centrálního hřbitova a dřevěné stánky na náměstí), takže na hřišti nebude vyměněno osvětlení a nepřibude třináct parkovacích míst (pokud se město nerozhodne zbylé projekty zrealizovat; v tom případě se ale ztrácí smysl celého projektu).

Je dobře, že občané města dostanou možnost promluvit do toho, co se bude ve městě realizovat. Zvolená forma je však minimálně nešťastná. Pokud je ve městě potřeba něco opravit, nemělo by se o tom hlasovat. Pokud město zjistí, že potřebuje řešit nedostatek parkovacích míst, má přijít s koncepcí řešení této situace. 

Projekty ze šuplíku jsou malým krokem směrem k občanské participaci, PaRo ale nemohou nahradit. 

Autorem textu je Jakub Vontroba, člen Pirátské strany z Českého Těšína, 1. místopředseda místního sdružení Karvinsko.

Napsat komentář