Právě si prohlížíte Vyjádření města k námi navržené rekonstrukci „světelného stromu“

Vyjádření města k námi navržené rekonstrukci „světelného stromu“

V prosinci minulého roku jsme kontaktovali vedení města a představili náš návrh rekonstrukce „světelného stromu“, který se nachází v Masarykových sadech.

Tento návrh obsahoval žádost o výměnu stávajících reflektorů za reflektory, které vytvářejí libovolné barevné osvětlení, čímž by vznikl působivý architektonický prvek v Masarykových Sadech. Především by však došlo k okamžitému snížení spotřeby elektrické energie, resp. nákladů na svícení.

Světelný strom v současné chvíli spotřebovává velké množství elektrické energie, přičemž osvětluje prázdný prostor. Dosavadní situaci jsme shrnuli v článku https://www.pirati-tesin.cz/rekonstrukce-svetelneho-stromu/.

Před nedávnem jsme od vedení města obdrželi odpověď. Správce veřejného osvětlení v Českém Těšíně, společnost ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o., s případnou rekonstrukcí souhlasí (za podmínky dostupnosti zdrojových prvků na trhu v ČR). Nicméně rekonstrukce by mohla být provedena pouze v případě vzniku úspory v úseku veřejného osvětlení.

Protiargumenty města jsou:
1. počáteční náklady na rekonstrukci (náhrada stávajících reflektorů za reflektory úsporné s řídící technologií pro barevné svícení) 
2. autorská práva, kterým podléhá i pouhé vypnutí jednotlivých bodů, což by ale vedlo k okamžité úspoře.

Dle kalkulace by výměna stávajících svítidel za barevná LED svítidla přinesla úsporu ve výši 10 324 Kč ročně (současné náklady stromu jsou odhadem 11 388 Kč ročně a náklady na el. energii po výměně svítidel jsou pouze 1 064 Kč ročně). Při celkové výši nákladů rekonstrukce 48 575 Kč. Čistou úsporu nákladů by město zaznamenalo v pátém roce od provedení rekonstrukce.

Tento výsledek naší žádosti nás neodradil a hledali jsme cestu, jak by město mohlo náš záměr zrealizovat. Vzhledem k vysokým počátečním nákladům první varianty s barevnými reflektory, řídící technologií a problémy s autorskými právy jsme se rozhodli vydat cestou obyčejných (bílých) LED trubic. Jednu jsme zakoupili a předali firmě ELTODO, která ji na světelném stromu použila výměnou za stávající nefunkční svítidlo. Náklady na pořízení 14 trubic (na stromě je umístěno 14 svítidel) činí dohromady 3 738 Kč. To znamená, že čisté úspory ve spotřebě elektrické energie by bylo dosaženo hned v prvním roce od instalace obyčejných LED trubic. Tato úspora by v prvním roce dosáhla 6 586 Kč (současný stav spotřeby elektrické energie 11 388 Kč ročně minus náklady na el. energii po provedení rekonstrukce 1 064 Kč minus náklady na trubice ve výši 3 738 Kč).

Dalším důležitým faktorem jsou emise. V případě výměny stávajících svítidel za svítidla úsporná by došlo k poklesu vyprodukovaných emisí z 3 330 kg CO2 ročně na 311 kg CO2 ročně. Na základě dalšího jednání na MÚ Český Těšín bylo rozhodnuto, že stávající svítidla na světelném stromě budou postupně nahrazována svítidly úspornými.

Jsme rádi, že budou stávající svítidla postupně nahrazována svítidly úspornými. Na druhou stranu jsme přesvědčeni, že by svítidla měla být vyměněna najednou v nejbližším možném termínu. Čtyři měsíce po provedení výměny by město zaznamenalo čistou úsporu nákladů. Zároveň nás mrzí, že i přes naši prosbu nebyli pirátští zastupitelé přizváni k jednání mezi vedením města a společností ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o. Přesto vedení města děkujeme za reakci na náš podnět a za kontaktování správce veřejného osvětlení.

Věříme, že i umělecká díla mohou být úsporná a jejich instalací nemusí docházet ke zbytečnému plýtvání. Doufáme, že do budoucna bude při instalaci podobných zkrášlujících prvků brána v potaz i případná spotřeba energií a dopad na životní prostředí.

Za Piráty Těšín,
Ing. Eduard Wałoszek

Napsat komentář