Transparentní Český Těšín

Na této stránce naleznete videozáznamy ze zasedání ZM Český Těšín a řadu dalších užitečných odkazů.

Videozáznamy ze zasedání zm

Na této stránce naleznete videozáznamy ze zasedání ZM Český Těšín

Videozáznamy ze zasedání ZM

9. 11. 2020 - Videozáznam ze zasedání ZM

15. 6. 2020 - Videozáznam ze zasedání ZM

3. 2. 2020 - Videozáznam ze zasedání ZM

16 .12. 2019 - Videozáznam ze zasedání ZM

18.11.2019 - Videozáznam ze zasedání ZM

9.9.2019 - Videozáznam ze zasedání ZM

17.6.2019 - Videozáznam ze zasedání ZM

25.2.2019 - Videozáznam ze zasedání ZM

29.4.2019 - Videozáznam ze zasedání ZM

Informace o pořizování audiovizuálních záznamů

Informace o správcích údajů

Navštivte také

Subjekt údajů: Má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a)* nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)*, existuje právo kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Je informován o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4*, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

*GDPR
Zákon o ochraně osobních údajů: https://1url.cz/kMjzG
GDPR: https://1url.cz/4MjzB
Další informace o nahrávání a zveřejňování záznamů ze zasedání
ZM: https://1url.cz/uMjzl a https://1url.cz/2MjzR

Navštivte naše aktuality

Naleznete zde informace o našich aktivitách, projektech, plánech a vizích a obecně o dění v našem městě.