Právě si prohlížíte Pirátské návrhy: přemostění hráze na těšínské přehradě, jednotný mobiliář i nové odpadkové koše

Pirátské návrhy: přemostění hráze na těšínské přehradě, jednotný mobiliář i nové odpadkové koše

V pondělí 30. září 2019 byla na programu zasedání Komise pro územní rozvoj a majetková dvě hlavní témata: Těšínská přehrada a Městský mobiliář. Rovněž jsme předložili také několik dalších návrhů.

Program jednání komise:
1. Těšínská přehrada
2. Městský mobiliář
3. Diskuse

1. Těšínská přehrada

 • členům komise byly přestaveny katastrální mapy lesů a pozemků okolo Těšínské přehrady.
 • město řeší majetkoprávní vztahy ohledně pozemků a lesů.
 • výstavbě nové mostu na u. Lipová přes potok Hrabinka brzdí majetkoprávní vztahy, které se řeší.

Komise navrhla radě města: výstavbu jednoho nového mola (aktuálně se budou likvidovat základy stávajících mol).

Člen komise Lukáš Chlebik za Pirátskou stranu otevřel diskuzi ohledně Těšínské přehrady:

 • zjištění možnosti architektonické soutěže (například zapojení studentů), která by řešila využitelnost přehrady (relaxační a sportovní využití).
 • zjištění možností přemostění hráze a vybudování přírodního chodníku. Přemostění by sloužilo ke zkrácení okruhu. Lidé by tak nemuseli chodit přes „nebezpečnou část po ul. Lipová“ a mohli by hráz využívat k procházkám, sportovním aktivitám atd.

2. Městský mobiliář

Člen komise Lukáš Chlebik za Pirátskou stranu navrhl jednotnou koncepci městského mobiliáře z následujících důvodů:

 • tvorba koncepce městského mobiliáře je profesní a odborná činnost a zpracovatel se hledá ideálně prostřednictvím designové soutěže.
 • vytvořením koncepce dojde k ucelení jednotlivých prvků městského mobiliáře, a tím sjednocení rázovitosti města i zlevnění.
 • sjednocení městské architektury (čtvrtí) nedělají domy, ale jednotlivé komponenty prostředí, jako jsou stromy, lavičky, osvětlení, zeleň, vzhled ulic a chodníků (městský mobiliář) atd. To vše vytvoří dojem celistvosti, i přes různorodost a rozlišný stav domů.

Výsledek návrhu: oddělení komunálních služeb se koncepcí městského mobiliáře zabývá a postupně jednotlivé prvky sjednocuje. Sjednocení stávajících prvků je věc náročná (i časově), nicméně do budoucna se můžeme dočkat jednotného městského mobiliáře.

3. Dále Lukáš Chlebik za Pirátskou stranu předložil návrhy do diskuse:

3.1 Žádost o doplnění „popelníku“ u nových nerezových košů instalovaných v centru Těšína:

 • nerezové koše byly v minulosti doplněny o info. tabulky na víku. Ty jsou bohužel více využívány ke zhašení nedopalků, místo toho, aby kuřáky vedly k tomu, že se nedopalky nemají o víka zhášet.
 • koše vypadají nevzhledně a proto bylo doporučeno instalovat do košů „popelníky na nedopalky“.

Výsledek návrhu: popelníky na nedopalky budou doplněny

3.2 Zákaz parkovaní před radnicí:

 • náměstí by mělo reprezentovat město a nikoli sloužit jako další parkoviště.
 • odstraněním parkovacích míst dojde k zatraktivnění náměstí nejen pro občany ČT ale i turisty.

Výsledek návrhu: komise neodsouhlasila návrh Radě města Český Těšín.

3.3 Žádost o doplnění odpadkového koše u ohniště v oblasti Indiánka:

 • ohniště v okolí oblasti Indiánka je četně využíváno k posezení a grilování hlavně v letních měsících a proto by byla vhodná instalace bytelného odpadkového koše u ohniště.

Výsledek návrhu: k ohništi bude přistaven betonový koš o váze cca 170 kg, následně svozová firma bude vyměňovat pytle. Již dříve byly v dané lokalitě koše, ale buď byly zničeny nebo se „ztratily“.
Info.: úklid Indiánské stezky město zajišťuje 2x týdně.

3.4 Podnět k opravě poškozeného a chybějícího zábradlí v příměstském lese Hrabina:

 • v příměstském lese Hrabina bylo poškozeno zábradlí, které slouží k bezpečnému pohybu po stezce hlavně v zimním období.
 • Také byl zaslán podnět k obnově zábradlí, které v minulosti bylo na na jedné ze stezek. Do dnešních dnů se uchovalo pouze jeho torzo.

Výsledek návrhu: po výběru zhotovitele zajistí město v nejbližší době obnovu tohoto zábradlí (nejpozději do 11/2019).

3.5 Návrh na umístění nových košů dále od laviček:

 • odpadkové koše by měly být nainstalovány dále od laviček z důvodu zápachu, který může obtěžovat návštěvníky (např. v okolí dětských hřišť, kde sedí maminky s dětmi).
 • dále by bylo vhodné nainstalovat nové lavičky na dětských hřištích – vždy ve směru hřiště.
 • množství laviček volit podle předpokládaného navštěvování hřiště. Např. u nově vybudovaného hřiště Slezská je laviček nedostatek.

Výsledek návrhu: komise neodsouhlasila návrh Radě města Český Těšín.

3.6 Návrh na instalaci budek na náměstí:

 • umístění a instalace designových budek (cca 2) s možností občerstvení nebo prodeje (regionální potraviny, rukodělná výroba), posezení, relaxace s možností pronájmů.

Výsledek návrhu: komise odsouhlasila návrh Radě města Český Těšín.

🏴 Za Piráty Těšín Lukáš Chlebik 🏴

 

Napsat komentář