Právě si prohlížíte Zasedání u kulatého stolu „Osoby bez přístřeší“

Zasedání u kulatého stolu „Osoby bez přístřeší“

Dne 13.11. proběhl v rámci komunitního plánování sociálních služeb v Českém Těšíně kulatý stůl, jehož nosným tématem byly „Osoby bez přístřeší“. Cílem setkání bylo nastavení optimální spolupráce mezi subjekty, kterých se tato problematika týká nebo které s osobami bez přístřeší přímo pracují.

Přítomni byli zástupci města Český Těšín, zástupce Pirátské strany, kurátoři sociálního odboru města Český Těšín, vedoucí právního oddělení ČT, policie České republiky, městská policie, zástupci Českých drah, provozovatel ubytovny Mašinka, vedoucí sociální služby provozující Bethel, vedoucí Charitního domu pro matky v tísni, pracovnice odboru hmotné nouze a vedoucí kontaktního místa ÚP.

Sociální odbor města Český Těšín si připravil prezentaci o sociální práci s lidmi bez domova, ve které uvedl, jak často se s takovými lidmi pracuje, jak probíhají pravidelné monitoringy na území Českého Těšína, jak vypadají nejčastější cíle spolupráce a jak důležitá je motivace a spolupráce vycházející od samotných klientů. Kurátoři města Český Těšín spolu s městskou policií provádí pravidelné monitoringy v cca 32 lokalitách 1x měsíčně, v zimě častěji. Poskytují bezplatné základní poradenství, nabízí pomoc s vyřízením dokladů, doprovody na úřad práce a k lékařům, pomoc s vyřízením dávek (hmotná nouze, invalidní důchod), zajišťují hospitalizace klientů, krizové intervence, pomoc při zajištění léčby závislostí, pobytové služby, nabízí potravinovou pomoc, v zimě i spacáky, deky apod.

Samozřejmě úzce spolupracují i s jinými subjekty, zejména se střediskem Bethel, které nabízí osobám bez přístřeší tři služby – noclehárnu, denní centrum a terénní službu. Kapacita služby je 25 uživatelů (17 mužů a 8 žen). Klient má možnost v zařízení přenocovat, využít prostor pro hygienu a sociální šatník. Klientům je poskytnuto základní sociální poradenství. V případě potřeby jsou zkontaktováni se sociálním odborem, odborem hmotné nouze, ÚP atd.

Charitní dům pro matky v tísni nabízí pomoc matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita je 9 matek a cca 15 dětí. V zařízení je jim nabídnuta potravinová a materiální pomoc, základní sociální poradenství, komunitní práce, výchovné programy apod.

Pracovnice ÚP vysvětlili, jak fungují veřejně prospěšné práce, za jakých podmínek je možnost si po odpracování určitého počtu hodin navýšit dávky hmotné nouze, kdy existenční minimum činí 2200,- Kč a životní minimum pro jednotlivce činí 3410,-Kč. Z toho vyplývá, že osoby bez přístřeší nejsou zcela bez finančních prostředků, pokud si je vyřídí.

S městskou policií jsme se bavili mimo jiné o Vyhlášce týkající se zákazu žebrání v Českém Těšíně a její vymahatelnosti. Vyhláška slouží především k tomu, aby osoba bez přístřeší mohla být vykázána z veřejného prostranství a předvedena na policii, pokud se prokáže, že je její chování obtěžující pro ostatní občany. Vyhláška vznikla právě na podnět občanů Českého Těšína. Policie zatím žádný prohřešek proti vyhlášce neřešila.

Jak sami vidíte, práce s osobami bez přístřeší není jednoduchá, ale je do ní zapojeno mnoho spolupracujících subjektů z Českého Těšína. Kurátorům města se v poslední době daří zapojovat klienty do běžného života, ale vše je o spolupráci a ochotě klienta změnit svoji nepříznivou soc. situaci. Pokud klient nechce, veškeré nabízené aktivity se míjejí účinkem. To ovšem neznamená, že klientům nebude podpora a pomoc dále nabízena.

Napsat komentář