Právě si prohlížíte Komise bezpečnosti, prevence kriminality, BESIP

Komise bezpečnosti, prevence kriminality, BESIP

Komise bezpečnosti, prevence kriminality, BESIP má za sebou již dvě schůze.

V rámci prvního setkání členové projednávali především plán na rok 2019, ale debatovalo se také o zavedení stacionárního radaru a finanční podpoře realizace informačního a vzdělávacího semináře k ochraně škol a školských zařízení.

Na druhém setkání byla členům představena analýza bezpečnostní situace za rok 2018, která ukázala, že kriminalita v Českém Těšíně klesá a město je hodnoceno jako bezpečné. Ředitel MP Ing. Petr Chroboczek následně vyhodnotil práci Městské policie Český Těšín za rok 2018 a představil práci v rámci prevence kriminality.

Zodpovězena byla také otázka ohledně stacionárních radarů, jejichž pořízení musí nejdříve předcházet podrobná analýza. Jedná se tedy o časově náročný krok, avšak nikoli nereálný.

Co se týče novinek: 
⭐️ Proběhla hodnotící komise v rámci programu na poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín v oblasti prevence kriminality. Přesně se jedná se o částku 300 000 Kč a bylo přijato 14 projektových žádostí, které čekají na schválení. 
⭐️ V příštím roce by měl být připraven projektový podklad k celkové revitalizaci dopravního hřiště v Českém Těšíně.

Příští setkání komise proběhne v měsíci květnu.

🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴

Napsat komentář