„Aktivizujeme sociálně vyloučenou mládež a seniory“

Bc. PLAČEK MICHAEL

dobrovolník

Bc. PLAČEK MICHAEL

dobrovolník

Proč sis vybral zrovna Českou pirátskou stranu?
Českou pirátskou stranu podporuju v podstatě už šestým rokem. Nejprve to bylo pasivně jako volič, potom jako dobrovolník, který pomáhal s propagací (vylepování letáků, roznos pirátských materiálů…). Poté jsem se rozhodl v minulých komunálních volbách rozjet jakýsi základ pirátství i v Těšíně, z čehož nakonec vyplynulo, že jsem sám vedl kandidátní listinu za Piráty. Tak nějak si myslím a snad právem, že jsem byl u zrodu těšínských Pirátů.
A důvod? Piráti se od začátku pokouší politiku dělat jinak, nezvykle, mnohdy provokativně. Seskupilo se kolem nich spoustu mladých (samozřejmě nejen mladých) a energetických lidí, různých subkultur. Pro politické matadory a pro konzervativní voliče se může způsob fungování Pirátů někdy zdát chaotický, ale není tomu tak. Přitahuje mě ta potřeba využití moderních technologií pro usnadnění života. Na druhé straně je také nutné dbát zřetel na jejich zneužití a tohle spojení na politickou scénu přinesli až Piráti. Dále je pro mě důležitá sociální politika, ta pirátská je mi velmi blízká. Považuji se za liberála, ale na druhé straně mám velké sociální cítění (chcete-li, po staru levicově založený). Například jsem velký zastánce “základního příjmu“. Další důležitá priorita pro mě je životní prostředí, a po Zelených jsou právě Piráti ti, kteří opravdu chtějí stavět důležitost “přírody“ nad finančním ziskem. A konečně svoboda – tak jak ji chápu já, tak ji dle mého chápou i Piráti. To vše, když se spojí, tak se prostě musím prohlásit za Piráta! Věřím, že vize, hodnoty a způsob fungování vydrží i přes skutečnost, že se Piráti začleňují čím dále více na politickou scénu jako silný a regulérní politický subjekt. Zatím dokazují svou prací v Poslanecké sněmovně a na mnoha zastupitelstev, že by to mohlo jít.

Jaké jsou tvé životní a pracovní zkušenosti?
Pracoval jsem přes tři roky jako skladník ve firmě Mobis Automotive Czech, s.r.o. Poté jsem téměř pět let pracoval na Letišti Leoše Janáčka Ostrava jako podnikový hasič, přičemž jsem vystudoval dálkově bakalářské studium v oboru Sociální práce a politika na Slezské univerzitě v Opavě. Poslední rok jsem vlastně “na volné noze“, neboť se pohybuji převážně v zahraničí a střídám různá zaměstnání, případně „dobrovolnicím“ a cestuji. Jinak jsem v podstatě celý život vyrůstal na periférii Těšína ve Stanislavicích, takže jsem v podstatě “vesnický kluk“. Dovolím si říct, že jsem patřil dlouhodobě mezi aktivní občany Stanislavic a byl jsem u zrodu nebo jsem působil jako aktivní pořadatel u mnoha projektů, kulturních a sportovních akcích, které jsme hlavně pod hlavičkou sboru dobrovolných hasičů pořádali. Také jsem byl jedno volební období členem výboru a další období předsedou kontrolní a revizní rady našeho sboru.

Co se ti líbí a nelíbí v Českém Těšíně a co bys rád změnil?
Mě samotného trápí nejvíce téma periférií Těšína, což byl jeden z důvodů, proč jsem kandidoval už minulé volby. Vyrůstal jsem a 27 let žil v jedné z okrajových městských částí a tak mám k tomuto tématu velmi blízko. Je potřeba změnit přístup radnice k těmto částem města. Věřím, že s našimi vizemi se to může podařit. Samotný Český Těšín se mi zdá trochu zbytečně ve stínu Cieszynu na polské straně. Přitom právě ještě větší prohloubení spolupráce a využití oné společné historie by podpořilo atraktivitu našeho města.

Největším problém je dle mého komunikace mezi vedením města a veřejností. Kvůli neinformovanosti lidí se rodí mnoho domněnek, komunikačních šumů a nemožnost včas reagovat dostupnými prostředky na dané rozhodnutí. Demokratické pojetí vedení společnosti počítá i s aktivismem a zájmem občanů a tomu by mělo vedení města jít naproti. To jde ruku v ruce se vzdělanou společností (poslední dobou hlavně digitálně).

Na druhé straně není potřeba jen kritizovat. Vytvořilo se mnoho hezkých projektů v Těšíně (kupříkladu lávka spojující dva břehy). Akce jako například Kino na hranici dělá dobré jméno Těšína po celé republice. Dle mého má Těšín potenciál stát se významným centrem kultury a umění. To přesvědčení pramení z lidí, kteří v tomto městě žijí a které znám! Je jen potřeba usnadňovat cestu všem subkulturám k projevení svých potenciálů.

Jaké jsou tvé koníčky a zájmy?
Ve Stanislavicích jsem svůj volný čas věnoval sboru dobrovolných hasičů, kde jsem aktivně působil ve sportovním týmu, ve vedení sboru a také ve výjezdové jednotce. Dále jsem se věnoval všeobecně sportu, hlavně běhu a turistice. A také jsem čas musel věnovat našemu malému hospodářství a práci kolem našeho domu. Mému dědovi jsem pomáhal s chovem včelstev a to je jedna z věcí, které bych se chtěl věnovat i v budoucnu. Nyní v zahraničí jsem trochu změnil styl života. Rád čtu, dívám se na filmy a dokumenty, cvičím jógu, skládám „pseudobásničky“, cestuji, poznávám, medituji a hlavně jsem trochu zpomalil – prostě si užívám život. Stále miluju hory, ten pocit vzít si batoh na záda a jít na několik dní do přírody. Zajímám se také čím dál více o problematiku životního prostředí a s tím témata spojená.

Jaká je tvá životní filozofie?
Myslím, že jsou před námi velké výzvy – ekologické a sociální. Považuji za důležité, aby člověk našel zpátky cestu k přírodě, aby se snažil znovu o nalezení respektu k Zemi a k druhému člověku. Je jasné, že se vše vyvíjí a mění a my na to musíme včasně reagovat. Je potřeba podporovat překonávání onoho “maloměšťáctví“, nabízet odvážné vize a tím možnost koukat sebevědomě do budoucnosti, nikoliv podporovat snahy o návrat do minulosti, návrat k opakování starých chyb a přešlapů. Společnost potřebuje silné osobnosti, které budou ctít ty nejdůležitější hodnoty a těmi je láska, pravda a svoboda. Je důležité bourat mýty o rozdílnosti jednotlivých lidí, o nedůležitosti jakéhokoliv života na naší planetě – lidé potřebují pochopit, že vše se vším souvisí a pro náš samotný život do budoucna je nesmírně důležité, jak se chováme právě teď. Základem pro to vše jsem já sám, tak jako každý další jednotlivec. Pracuji neustále na sobě, a věřím, že pokud se vytvoří podmínky, tak na sobě může pracovat takto kdokoliv jiný. Vzdělanost, projev lásky a lidskosti a vzájemná pomoc jsou v tomto hlavními opěrnými body. A tak může vzniknout jednou celosvětová fungující společnost, které půjde jen o jedno – žít v souladu s přírodou, s člověkem a veškerým životem na naší planetě (ano, neurazím se, když mne budete považovat za utopistu). Jinak si vážím jakékoliv dobrovolnické práce – stavím ji k hlavním pilířům naší společnosti. Mé osobní největší hodnoty jsou svoboda, vzájemná tolerance, otevřená mysl a čest před sebou samým.

Bc. PLAČEK MICHAEL

dobrovolník

Navštivte náš blog

Naleznete zde informace o našich aktivitách, projektech, plánech a vizích a obecně o dění v našem městě.

O nás

Česká pirátská strana nabývá na síle i v Českém Těšíně. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného dění v našem městě. Chceme být alternativou proti stávajícím politickým subjektům. Našim cílem je změnit pohled lidí, navrátit jim důvěru v politiku, pomoci jim aktivně se podílet na vedení města a zlepšit samotný život nás všech.

Kontaktujte nás