„Za transparentní radnici“

VONTROBA JAKUB

student ekonomie

VONTROBA JAKUB

student ekonomie

Proč sis vybral zrovna Českou pirátskou stranu?
K tomu mám dva hlavní důvody. Ten první je, že Pirátům jednoduše věřím. Nejsou stranou zatíženou minulostí. Na politické scéně jsou již poměrně dlouho. Pracovali dlouhé roky po práci a zdarma. Každý hlas si vydřeli a ve volbách do Poslanecké sněmovny v minulém roce přišel zasloužený úspěch. Od té doby potvrzují, že hlas pro ně byl hlasem správným. Druhým důvodem je, že sympatizuji s řadou pirátských myšlenek a s pirátským volebním programem.

Jaké jsou tvé životní a pracovní zkušenosti?
V roce 2014 jsem absolvoval Obchodní akademii v Českém Těšíně. Nyní studuji na VŠB-TU v Ostravě na Ekonomické fakultě, kde jsem v roce 2017 získal titul bakalář v oboru Národní hospodářství. V současné době pokračuji ve studiu v témže oboru na navazujícím magisterském stupni. Nad rámec studia jsem spoluřešitelem několika školních projektů a jsem redaktorem školního časopisu. Prošel jsem několika odbornými stážemi v různých firmách. Brigádně jsem pracoval mj. jako listonoš na České poště.

Co se ti líbí a nelíbí v Českém Těšíně a co bys rád změnil?
Nelíbí se mi, že se z Českého Těšína stává město duchů. Kdysi v centru fungovalo několik barů a diskoték nejen pro mladé. Dnes je většina z nich zavřena. Nelíbí se mi naprosto tristní stav Těšínské přehrady a jejího okolí. Nelíbí se mi slabá propagace společenských a kulturních akcí. Nelíbí se mi špatná kvalita našeho ovzduší. Nelíbí se mi nevyužitý potenciál našeho města. To vše bych rád změnil.

Co se týče kladů, líbí se mi zrekonstruovaná nábřeží a Park A. Sikory, vlaková dostupnost a slavné Těšínské divadlo.

Jaké jsou tvé koníčky a zájmy?
Kromě studia rád sportuji, čtu, zajímám se o politiku. Rád poznávám nové země a kultury.

Jaká je tvá životní filozofie?
Chovat se k lidem tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně. Být takovým člověkem, abych se sám sobě mohl v zrcadle podívat do očí. Obklopovat se lidmi, kterým důvěřuji, na které se mohu spolehnout a zároveň být pro tyto lidi oporou. A v neposlední řadě dotahovat věci do konce.

VONTROBA JAKUB

student ekonomie

Navštivte náš blog

Naleznete zde informace o našich aktivitách, projektech, plánech a vizích a obecně o dění v našem městě.

O nás

Česká pirátská strana nabývá na síle i v Českém Těšíně. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného dění v našem městě. Chceme být alternativou proti stávajícím politickým subjektům. Našim cílem je změnit pohled lidí, navrátit jim důvěru v politiku, pomoci jim aktivně se podílet na vedení města a zlepšit samotný život nás všech.

Kontaktujte nás