Právě si prohlížíte Zúčastnili jsme se přednášky o kvalitě ovzduší

Zúčastnili jsme se přednášky o kvalitě ovzduší

Dne 24.1. proběhla v Čítárně a kavárně Avion zajímavá přednáška s názvem „NEVESELÁ KVALITA OVZDUŠÍ V NAŠEM REGIONU“, které se zúčastnili také naši členové a příznivci. Přednášku uspořádalo Muzeum Těšínska Český Těšín společně s MěK Český Těšín.

Na přednášce jsme dozvěděli blíže o metodice měření znečištění ovzduší, které škodliviny měříme či o stavu legislativy v oblasti ochrany ovzduší.

Bylo nám rovněž sděleno jaké činnosti vykonává oddělení kvality ovzduší na pobočce v Ostravě. Kromě provozování státní imisní sítě automatizovaných a manuálních monitorovacích stanic či zpracování a vyhodnocování získaných dat se jedná o spolupráci na mezinárodní úrovni v rámci výzkumné činnosti či formou účasti na společných projektech.

Víte, jaké látky a veličiny se měří na stanici v Českém Těšíně? My ode dneška ano. Jsou to: oxid siřičitý, oxid dusíku, suspendované částice PM10 a PM2,5, polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy a také směr a rychlost větru a jeho teplota.

Paní meteoroložka nám dále vysvětlila princip vzniku smogu a taky to, že se na něm podílejí nejen velcí znečišťovatelé, ale ve velké míře také malá lokální topeniště, ve kterých se často nedokonale spalují závadné materiály a lidi si takříkajíc podřezávají svým počínáním větev. Více informací o správném spalování naleznete na stránkách vec.vsb.cz/cz.

Nakonec nám byla předána doporučení o tom, jak se chovat během smogové situace. Mezi hlavní patří: omezení pobytu venku, zejména pak fyzických aktivit, omezení větrání a mít po celou dobu dostatečný přísun vitamínů, hlavně vitamínu C.

Problémy mívají hlavně astmatici a lidé s nemocemi dýchacího ústrojí. Citlivější na rozptylové podmínky jsou rovněž děti a senioři.

Celkově na nás přednáška udělala velmi dobrý dojem a těšíme se na další, kterých se rádi zúčastníme.

Ireneusz Pieniążek (Piráti)

Napsat komentář