Právě si prohlížíte Bc. Lubomír Lukšík kandidát pro letošní komunální volby

Bc. Lubomír Lukšík kandidát pro letošní komunální volby

👉 Bc. Lubomír Lukšík
Kandidát s č.2 za 🏴 Českou pirátskou stanu v Českém Těšíně

Před 37 lety jsem se narodil v Českém Těšíně a po celou dobu zde i žiji. Po místní základce a gymnáziu jsem pokračoval ve studiu na Ostravské univerzitě oborem Sociální pedagogika, prevence-resocializace, dokončení navazujícího magisterského studia mě čeká příští rok na stejném ústavu Rozvojem a řízením v sociální práci. Dlouhodobě pracuji v sociálních službách. Působil jsem jako streetworker, terénní pracovník v sociálních službách a sociální pracovník v chráněném bydlení, podpoře samostatného bydlení, několik let jsem vedl nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a preventivní programy pro základní školy. V současnosti pracuji jako sociální pracovník v azylovém zařízení pro matky s dětmi. Jako zástupce služeb jsem byl součástí komunitního plánování v Karviné a Českém Těšíně, kde jsem momentálně i členem komise bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP.

Členem Pirátské strany jsem druhým rokem, s těšínskými Piráty spolupracuji od minulých komunálních voleb v roce 2018. Jako rodilý Těšíňák sleduji (nejen politickou) situaci zejména ve svém městě, kraji, na úrovni národní i globální. Do komunálních voleb však jdu s jasným cílem řešit problémy na základě principu subsidiarity, tzn. snažit se řešit konkrétní problémy, které trápí občany města Český Těšín. Chci, aby se mi zde bydlelo a žilo dobře a bezpečně. Jsem si jistý, že stejné přání má i zbylých cca 23620 občanů města.

Mezi mé priority patří:

👉 Sociální oblast: Zachování, podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb ve městě, případně vznik nových podle aktuálních potřeb města. Důraz na dostupnost kvalitních služeb (nejen sociálních) pro všechny občany města včetně jejich bezbariérového přístupu.

👉 Bydlení: Podpora dostupného bydlení pro jednotlivce i mladé rodiny a sociálního bydlení pro sociálně slabé.

👉 Transparentnost a informovanost: Transparentní zakázky a investice města, zlepšení komunikace města směrem k občanům.

Bc. Lubomír Lukšík, sociální pracovník
#humansofpirati #odvahadelatcojespravne

Uvidíme se 23. a 24. září ve volebních místnostech! Volím změnu #Volím2
🖤 Celou naší kandidátku najdete na našem webu: https://www.pirati-tesin.cz/kandidatka/

Napsat komentář