Právě si prohlížíte Pochybení u projektu chodníku a cyklostezky na ul. Lipová

Pochybení u projektu chodníku a cyklostezky na ul. Lipová

Vážení přátelé, příznivci, voliči a obyvatelé Českého Těšína,
jistě víte o tom, že se v současné době buduje tolik očekávaný chodník a cyklostezka na ul. Lipová. Při realizaci tohoto stavebního záměru však došlo k několika fatálním pochybením v oblasti ochrany životního prostředí.

Znázornění pozastavených prací na chodníku a cyklostezce na ul. Lipová

Při realizaci stavebních prací v blízkosti stromů  musí být dodrženy zásady jejich ochrany: maximálně povolená hloubka a způsob výkopu v blízkosti kmenů, ochrana kmene stromů, odklad zeminy, odborná péče o kořeny stromů apod. Viz norma ČSN 83 90 61. Žádné z podmínek citovaných normou však splněny nebyly, přičemž bylo neodbornými výkopovými pracemi poškozeno 8 ks vzrostlých stromů. Z toho bylo prokázáno, že k poškození došlo u 5 ks vzrostlých stromů a u 3 stromů se poškození dokázat nepodařilo, jelikož je chodník již hotov. Stavební mechanizmy přetrhaly hlavní kořeny a závažným způsobem narušily kořenový systém stromů.

V následujících letech se takto neodborně provedená stavební práce může podepsat na chřadnutí stromů a jejich usychání. Mohou se projevit také kořenové hniloby, které způsobují vývraty stromů apod. Jinak řečeno, stromy začnou odumírat a mohou kdykoliv spadnout.

Nyní probíhá šetření, zdali jsou stromy natolik poškozené, že budou muset být pokáceny. Firmě se zároveň za její neodborně provedené výkopové práce vyčíslí pokuta. Tento problém je o to fatálnější, protože na alej lemující silnici z druhé strany je v současné době vydáno povolení k vykácení 19 vzrostlých stromů z důvodu rozšiřování silnice. To znamená, že ulice Lipová přijde o větší část aleje z obou svých stran. Úsek stavby, kde byly provedeny neodborné výkopové práce, je v současné době pozastaven, přičemž danou firmu prověřuje Inspekce životního prostředí. Stavba cyklostezky pokračuje dále, jelikož došlo k novému zúžení cyklostezky (způsob výkopu v blízkosti kmenů) a provedení zkoušek dle normy ČSN 83 90 61.

Tato situace je v naprostém rozporu se současným vnímáním moderního města, které pečuje o svou zeleň, a které se snaží všemi možnými způsoby tuto zeleň dále rozšiřovat. Stavební práce musí být projektovány tak, aby měly pouze minimálně nutný dopad na životní prostředí. Každý strom je důležitý, zvláště žijeme-li ve velmi prašném a znečištěném prostředí, kterým Karvinsko bezpochyby je. Otázkou zůstává, proč nebyla cyklostezka naplánována na straně silnice, která se bude rozšiřovat a kde bude alej vykácena. Je důležité si uvědomit, že jednomu zdravému vzrostlému stromu se několik desítek let nevyrovná ani 10 nově vysazených mladých stromků.

Situaci ohledně stavby cyklostezky a chodníku na ul. Lipová budeme dále monitorovat. Pevně věříme, že v rámci současných možností dojde k alespoň částečné nápravě.

Vaši Piráti Těšín

Fotografie již hotových prací na chodníku a cyklostezce na ul. Lipová 

Napsat komentář