Právě si prohlížíte Přinášíme vám novinky ve věci konverze bývalých Těšínských papíren

Přinášíme vám novinky ve věci konverze bývalých Těšínských papíren

Dne 20. 7. se Piráti Těšín setkali s investorem a vlastníkem areálu bývalých Těšínských papíren. Investor nám osobní schůzku nabídl sám s ohledem na naši iniciativu v této věci. Tuto příležitost jsme využili a investorovi jsme položili několik otázek týkající se jednotlivých etap projektu, důvodu zřízení prodejny a možnosti rozšíření zelených ploch v areálu.

Investor má v současné době stavební povolení na rekonstrukci objektu SO01 a prodejny. Do konce tohoto roku by měla být na těchto budovách zřízena nová střecha a fasáda. Druhá etapa projektu se týká budovy SO02. Do konce léta má investor v plánu odevzdat veškerou nezbytnou dokumentaci pro získání stavebního povolení na stavbu této budovy. Její stavba by měla být finalizována na konci nadcházející zimy, na přelomu února a března 2019. Třetí etapa projektu zahrnuje parkoviště. Stavba parkoviště bude finalizována na přelomu června a července následujícího roku. Od léta 2019 se do areálu budou stěhovat nájemci, přičemž od září 2019 bude oficiálně zahájen provoz. V současné době se nezvažuje postavení budovy SO03, neboť pro její využívání investor nenalezl nájemce.

Rozhodnutí o zřízení prodejny v areálu předcházela odborná analýza obchodního řetězce. Ta vyhodnotila, že zřízení prodejny má z pohledu řetězce ekonomický smysl. Dle investora má zřízení prodejny strategický význam, neboť tento kotevní nájemce přiláká do areálu další obchodníky. Investor chce, aby areál spolu s prodejnou sloužil jako centrum služeb v Českém Těšíně. Přitom investor poukázal na podobné moderní projekty v jiných městech, byť většina z nich je mnohem větších. Služby se dle slov investora stěhují do center měst a doba plechových supermarketů na periferiích již uplynula. Kancelářské prostory v areálu zřízeny nebudou, protože v Českém Těšíně a jeho okolí nesídlí dostatečný počet firem, které by tyto prostory mohly využívat. Investor však nevyloučil, že by budova SO03 v budoucnu mohla alespoň částečně sloužit jako kancelářské prostory.

Investor se rovněž vyjádřil k našemu návrhu na vybudování malé odpočinkové zóny, která by narušila monotónnost rozlehlého parkoviště a mohla by být využívána mj. lidmi, kteří budou v areálu navštěvovat lékaře. Dle investora současné architektonické řešení již dostatečně počítá s ozeleněním parkoviště, jehož monotónnost by měla být narušena řadami vzrostlých stromů. Zároveň investor nevyloučil náš návrh na vybudování malé relaxační zóny. Musí však být přihlédnuto k umístění a technické proveditelnosti návrhu. Investor přislíbil, že bude kontaktovat architekta v otázce možného rozšíření zeleně a laviček. Po postavení budovy SO02 se s investorem opět sejdeme, a to přímo v areálu, přičemž zvážíme všechny možnosti pro zřízení malé odpočinkové zóny.

Děkujeme investorovi za schůzku. O vývoji konverze bývalých Těšínských papíren budeme občany Českého Těšína dále informovat.

PS: Obrázek relaxační zóny je vizí čistě teoretickou, z pera Pirátů, která nemá se skutečným záměrem investora nic společného! Jedná se o náš návrh, který jsme předložili investorovi.

🏴🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴

Napsat komentář