Právě si prohlížíte Rekonstrukce poškozených chodníků: většina z nich je vedena v zásobníku investičních akcí

Rekonstrukce poškozených chodníků: většina z nich je vedena v zásobníku investičních akcí

Jak jsme vás informovali v minulých článcích, koncem měsíce srpna jsme na odbor místního hospodářství zaslali žádost o poskytnutí informací k údržbě a rekonstrukci chodníků v Českém Těšíně.

Taktéž jsme zaslali dotaz ohledně zatékající vody pod železniční most u požární zbrojnice v Masarykových sadech. Důvodem proč voda při silném dešti neodtéká jsou přeplněné kanalizace, které tak zabraňují odtoku. Tato záležitost je vedena v zásobníku investičních akcí. Jedná o opravu finančně náročnou.

Stejně jako oprava kanalizace pod  železničním mostem, tak i většina plánovaných rekonstrukcí chodníků je vedena v zásobníku investičních akcí. 

Zda budou investiční akce a rekonstrukce zařazeny do rozpočtu města závisí především na finančních možnostech města a také na porovnání se všemi ostatními návrhy ze zásobníku. Těch je v současné době evidováno okolo 180, a to jen za odbor místního hospodářství.

Níže si můžete přečíst také konkrétní vyjádření ohledně evidence stavu chodníků a dalších plánů:

 • ul. Pod Zvonek  – evidujeme ve špatném stavu chodník před rekonstruovaným bytovým domem u autobusové zastávky,  další úseky chodníku ul. Pod Zvonek jsou v dobrém stavu.
 • ul. Koperníkova (před samoobsluhou U Mlýna) – v zásobníku investičních akcích navrhujeme revitalizaci před prodejnou vč. parkovacích míst
 • ul. Příční – je vedena v zásobníku investičních akcích
 • ul. Karvinská (od EX Baru k Perexu) – zatím v dobrém stavu (neevidujeme zhoršení stavebního stavu)
 • ul. Divadelní – v letošním roce zrealizováno OI
 • ul. Kpt. Jaroše – evidujeme v zásobníku investičních akcí rozpadlé obrubníky
 • ul. Štefánikova (cesta) + ul. Štefánikova (Kino Centrál) – evidujeme v zásobníku investičních akcí, velmi finančně nákladná akce (nutno PD vč. zásahu do konstrukčních vrstev vozovky, kde bude nutno odebrat vrstvu strusky, která po cca 30 letech začala plynovat a vytváří na povrchu nerovnosti vozovky) mimo náměstí, které bylo rekonstruováno cca v roce 2002.
 • ul. Slovenská – odstranily se nerovnosti litého asfaltu. Chodník je taktéž veden v zásobníku investičních akcí jak z důvodu změny povrchu za betonovou zámkovou dlažbu, tak přeložky veřejného osvětlení.
 • Chodník okolo vodní nádrže Hrabina – pozemky nejsou v majetku města (okolí kolem Těšínské přehrady je veden v zásobníku investičních akcích k revitalizaci a čeká na případně vyhlášenou dotaci)
 • Chodníky v okolí sídliště Slezská – každým rokem je nějaký úsek opraven; chodníky Těšínských jatek – město v rámci dotační akce Zahrada dvou břehů mělo zahrnuto do PD tento chodník, bohužel při správním řízení stavebním úřadem jsme nedostali souhlas od vlastníka vedlejší nemovitost
 • Chodníky v okolí sídliště Mojská  – na celé sídliště Mojská se zpracovává studie k revitalizaci, jak tomu bylo ve Svibici

Děkujeme městu za poskytnuté informace.

🏴Vaši Piráti Těšín🏴

 

Napsat komentář