Právě si prohlížíte Cesty v Českém Těšíně znemožňují handicapovaným pohyb

Cesty v Českém Těšíně znemožňují handicapovaným pohyb

Bezbariérový přístup pro občany s handicapem by měl být v této době samozřejmostí. I přesto se však v Českém Těšíně najdou nepřístupné cesty s vysokými obrubníky, přes které se lze dostat buď stěží nebo vůbec. Například obrubník z ul. Alšova k ul. Koperníkova (obr.1). Lidé s handicapem tak nemají jinou možnost, než tyto úseky složitě objíždět přes náhradní trasy. Nejenže je tedy ohrožena jejich bezpečnost, ale také se pro ně jedná o další zcela zbytečnou komplikaci navíc.

Nové bariéry pro handicapované vznikly na nově zrekonstruované křižovatce (obr.2,3) na ulici Viaduktová (u restaurace Pod Věží). Vzhledem k tomu, že je od roku 2009 platná vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění: „Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství § 4 (1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci.“ rozhodli jsme se kontaktovat město, aby se vyjádřilo k tomuto tématu. Nyní budeme doufat, že zaujme zodpovědný postoj a sjedná nápravu.

Pokud sami narazíte na místa, která jsou obtížně dostupná, prosím, neváhejte nám zaslat adresu spolu s fotografií a popiskem v komentářích pod tímto příspěvkem.

O vývoji situace Vás budeme i nadále informovat.
🏴🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴🏴

Napsat komentář