Právě si prohlížíte Zapečetění uren v Českém Těšíně

Zapečetění uren v Českém Těšíně

Český Těšín je město s historickými problémy s demokratickým průběhem komunálních voleb. Jsme toho názoru, že každý bezpečnostní prvek navíc je více než vítaný. Problém nastává v momentě, kdy si členové volební komise odhlasují, že další bezpečností prvky zabraňující potenciální machinaci s volebními lístky nechtějí. Právě to se včera stalo v mnoha volebních místnostech v našem městě.

Tímto přídavným bezpečnostním prvkem byly nálepky na volební urnu. Dle zákona je možné, aby každý člen volební komise disponoval vlastní nálepkou (nestrannou, transparentní), kterou tak dodatečně urnu zabezpečí. Kontaktovali jsme politické hnutí NEZ, aby své komisaře vybavili nálepkami na volební urnu včetně přesných instrukcí, které jsme NEZ rovněž poskytli (politické hnutí NEZ má obsazeny všechny volební komise, zatímco my nikoli). Nezávislí souhlasili, členové okrskových volebních komisí za jejich politické hnutí byli vybaveni dvěma neutrálními nálepkami sloužící k přelepení urny a všemi nezbytnými instrukcemi. V mnoha volebních komisích se však vůči tomuto dodatečnému bezpečnostnímu prvku zvedla vlna nevole. Volební komise má dle zákona nárok hlasováním rozhodnout, zda tento dodatečný bezpečností prvek členovi komise umožní použít. Bohužel, členové okrskových volebních komisí za politické hnutí NEZ byli v mnoha volebních místnostech přehlasováni.

Po tomto zjištění jsme se společně vydali do několika volebních místností, ve kterých došlo k zamítnutí tohoto bezpečnostního prvku. Členové těchto komisí se proti dalším nálepkám od komisařů za politické hnutí NEZ velmi ohrazovali a nepřesvědčili je ani argumenty o manipulaci s komunálními volbami v našem městě v letech 2010 a 2014. Většina odpůrců neměla jiný argument, než že nálepku jednoduše nechtějí. Někteří dokonce zpochybnili relevanci emailu od JUDr. Červenkové z Ministerstva vnitra, která nám potvrdila, že v případě splnění všech náležitostí (nestrannost, transparentnost a jednoduchost, což naše nálepky pro komisaře za NEZ splňovaly) nemá komise relevantní důvod proti nálepkám členů volební komise takto aktivně zbrojit. V jedné volební místnosti předseda volební komise nakonec použití nálepek svolil, čímž mu tímto děkujeme.

Z morálního a lidského hlediska neexistuje důvod pro zamítnutí těchto nálepek. Volební komise by měla přijmout veškerá možná opatření pro zabezpečení urny, jelikož je orgánem, jehož cílem je bezproblémový průběh voleb a minimalizace všech možných rizik. Pevně věříme, že tvrdě odmítavý postoj vůči nálepkám členů okrskových volebních komisí pramení z pouhé neznalosti tohoto dodatečného bezpečnostního prvku a nemá nic společného s úmyslným oslabováním demokratického, transparentního a čestného průběhu voleb.
Těší nás, že jsme emailem i telefonicky získali podporu od Ministerstva vnitra, stejně jako od těšínské radnice. Naopak nás mrzí, že tvrdohlavost a nepodložený odmítavý postoj zamezil přidání dalšího bezpečnostního prvku v mnoha těšínských volebních místnostech.

🏴🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴🏴

Napsat komentář