Právě si prohlížíte Současná tíživá situace nízkoprahového zařízení Střep?

Současná tíživá situace nízkoprahového zařízení Střep?

Dne 22. 8. jsme se sešli se starostou města Ing. Vítem Slováčkem. Zajímalo nás současné postavení nízkoprahového zařízení Střep, které funguje v Českém Těšíně od roku 2000 a poskytuje služby dětem a mládeži nejen ze sídliště Svibice. Dozvěděli jsme se, že toto zařízení je v exekuci a byl vydán exekuční příkaz k jeho prodeji. Budova byla zrekonstruována z evropských dotací a to z projektu ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-20013, reg. č. projektu CZ 1.10/3.2.00/05.01298. Pokud by šlo zařízení do dražby, město o tuto nemovitost nemá zájem.

Město je toho názoru, že by se nenašla v Českém Těšíně organizace, která by zde poskytovala stejnou sociální službu. Pan starosta se vyjádřil rovněž v tom smyslu, že o volnočasové aktivity dětí je postaráno ze strany DDM, Komunitního centra Mojská a Apoštolské církve. Střep nabízí 6 kroužků pro děti a různé tematické akce. Střep je zároveň sociální služba, která nabízí to, co jiná centra volnočasových aktivit pro děti nenabízejí, a to jsou edukativní a výchovné programy (sportovní aktivity, kreativní činnost, neformální a zábavné aktivity), individuální poradenství pro klienty a jejich rodiny, kontakty s institucemi, kontaktní práci a doprovod. Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 6 – 26 let, ale pro starší věkovou skupinu 18 – 26 let momentálně Střep není atraktivní. Pokud by Střep přestal fungovat, v Českém Těšíně tyto služby pro děti a “mládež”zaniknou.
Od ledna do června 2018 Střepem prošlo cca 60 dětí. Přes celé léto zde probíhá program pro děti.

Proč nás toto téma zajímá? Jedním z našich programových bodů je aktivizace sociálně izolované mládeže a to zejména věkové kategorie 18 – 26 let, pro kterou nejsou v Českém Těšíně vhodné volnočasové aktivity. Chtěli bychom otevřít i diskuzi na téma vytvoření kulturně sociálního centra, které by mohlo navázat a rozšířit služby nabízené právě Střepem, nebo i jinými zájmovými organizacemi, popřípadě by tyto služby mohl nabízet sám Střep, jednalo by se o zázemí pro mladé se zájmem o sport a kulturu, mohl by tam být prostor pro amatérské divadlo, zkušebna pro kapely, mohly by tam být pořádány workshopy a přednášky a mohla by tam fungovat alter knihovna. Pokud, ale Střep zanikne ubude prostor pro možnost vytvoření takového zázemí.

Proč se Střep dostal do takové nezáviděníhodné situace je otázkou, zřejmě došlo k nějakému pochybení ze strany vedení. Nám jde spíše o budoucnost tohoto zařízení, protože budova je moderní a dobře vybavená a mohla by poskytovat kvalitní sociální služby a volnočasové aktivity pro širokou věkovou skupinu dětí a mládeže z Českého Těšína.

🏴🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴🏴

Myslíte si, že je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Českém Těšíně potřebné?

Napsat komentář