Současná tíživá situace nízkoprahového zařízení Střep?

Současná tíživá situace nízkoprahového zařízení Střep?

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.

Dne 22. 8. jsme se sešli se starostou města Ing. Vítem Slováčkem. Zajímalo nás současné postavení nízkoprahového zařízení Střep, které funguje v Českém Těšíně od roku 2000 a poskytuje služby dětem a mládeži nejen ze sídliště Svibice. Dozvěděli jsme se, že toto zařízení je v exekuci a byl vydán exekuční příkaz k jeho prodeji. Budova byla zrekonstruována z evropských dotací a to z projektu ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-20013, reg. č. projektu CZ 1.10/3.2.00/05.01298. Pokud by šlo zařízení do dražby, město o tuto nemovitost nemá zájem.

Město je toho názoru, že by se nenašla v Českém Těšíně organizace, která by zde poskytovala stejnou sociální službu. Pan starosta se vyjádřil rovněž v tom smyslu, že o volnočasové aktivity dětí je postaráno ze strany DDM, Komunitního centra Mojská a Apoštolské církve. Střep nabízí 6 kroužků pro děti a různé tematické akce. Střep je zároveň sociální služba, která nabízí to, co jiná centra volnočasových aktivit pro děti nenabízejí, a to jsou edukativní a výchovné programy (sportovní aktivity, kreativní činnost, neformální a zábavné aktivity), individuální poradenství pro klienty a jejich rodiny, kontakty s institucemi, kontaktní práci a doprovod. Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 6 – 26 let, ale pro starší věkovou skupinu 18 – 26 let momentálně Střep není atraktivní. Pokud by Střep přestal fungovat, v Českém Těšíně tyto služby pro děti a “mládež”zaniknou.
Od ledna do června 2018 Střepem prošlo cca 60 dětí. Přes celé léto zde probíhá program pro děti.

Proč nás toto téma zajímá? Jedním z našich programových bodů je aktivizace sociálně izolované mládeže a to zejména věkové kategorie 18 – 26 let, pro kterou nejsou v Českém Těšíně vhodné volnočasové aktivity. Chtěli bychom otevřít i diskuzi na téma vytvoření kulturně sociálního centra, které by mohlo navázat a rozšířit služby nabízené právě Střepem, nebo i jinými zájmovými organizacemi, popřípadě by tyto služby mohl nabízet sám Střep, jednalo by se o zázemí pro mladé se zájmem o sport a kulturu, mohl by tam být prostor pro amatérské divadlo, zkušebna pro kapely, mohly by tam být pořádány workshopy a přednášky a mohla by tam fungovat alter knihovna. Pokud, ale Střep zanikne ubude prostor pro možnost vytvoření takového zázemí.

Proč se Střep dostal do takové nezáviděníhodné situace je otázkou, zřejmě došlo k nějakému pochybení ze strany vedení. Nám jde spíše o budoucnost tohoto zařízení, protože budova je moderní a dobře vybavená a mohla by poskytovat kvalitní sociální služby a volnočasové aktivity pro širokou věkovou skupinu dětí a mládeže z Českého Těšína.

🏴🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴🏴

Myslíte si, že je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Českém Těšíně potřebné?

ZAVŘI MENU
shares