Odvaha dělat věci správně

I V ČESKÉM TĚŠÍNĚ / VOLTE Č.2

Kandidátní listina 2022

Na této stránce naleznete seznam našich kandidátů do komunálních voleb 2022 v obci Český Těšín

Naši kandidáti

Lukáš Chlebik

36 let, grafik, webdesignér, OSVČ

Bc. LUBOMÍR LUKŠÍK

37 let, sociální pracovník

Bc. ANDREA BRANNÁ

54 let, průvodkyně v Montessori dětské skupině

Ing. EDUARD WAŁOSZEK

59 let, OSVČ, technický poradce

Ing. ŠTĚPÁN GLOMBEK ​

26 let, kameraman

6. Ing. Sylvie Zaoralová, 26 let, marketingový specialista
7. Adam Krištofík, 37 let, kuchař
8. Mgr. Tomáš Kiša, 41 let, office manager
9. Bc. et BcA. Bára Branná, 26 let, studentka psychologie
10. Mgr. Jiří Amsler, 27 let, zámečník
11. Michal Zarzycki, 33 let, živnostník
12. Bc. Michael Plaček, 32 let, dobrovolník
13. Dorota Chlebiková, 39 let, personalista
14. David Veverka, 44 let, OSVČ
15. Bc. Damian Wałoszek, 24 let, VŠ student informatiky
16. Mgr. Jan Farkaš, 25 let, student psychologie
17. Jiří Zaoral, 51 let, produktový specialista
18. Ing. Štěpán Gryc, 25 let, student
19. Bc. Jiří Smelík, 36 let, stavební mistr
20. Ing. David Juhaščik, 28 let, OSVČ, projektant
21. Karolína Kratochvilová, 27 let, dělník ve výrobě
22. Mgr. Monika Žídková, 30 let, lektorka jógy
23. Šimon Kratochvil, 33 let, dřevomodelář
24. Bc. Klára Baraniaková, 29 let, OSVČ
25. Ing. Tomáš Matěj, 38 let, OSVČ
26. Martin Baraniak, 32 let, OSVČ
27. Ing. Jakub Vontroba, 27 let, interní doktorand

Volební harmonika 2022

Volební leták pro komunální volby v Českém Těšíne

Program

Proč? Pro Těšín

Víme, že Český Těšín potřebuje změnu, a tu změnu můžeme přinést my. Přinášíme nové moderní myšlenky pro řešení aktuálních problémů našeho města, které se vede bez vize a kvalitní strategie. Chtěli bychom řídit Český Těšín s čistým štítem a řádně pečovat o veřejná prostranství a majetek města. Občané by měli být s předstihem a jasně informováni o aktuálním dění ve městě. Proto zlepšíme komunikaci města na všech úrovních.

Těšínskou přehradu a její okolí vnímáme jako místo s velkým potenciálem pro relaxaci a sportovní vyžití. Budeme iniciovat vytvoření odborné architektonické studie zaměřené na revitalizaci Těšínské přehrady. Studie smysluplně rozdělí obnovu přehrady na fáze, které výrazně nezatíží městský rozpočet a zároveň ukáže občanům města, jakým směrem se bude projekt ubírat.

Věříme, že občané vědí nejlépe, co jejich okolí trápí. Vyčleníme část městských peněz k tzv. participativnímu rozpočtování. Každý občan města bude moci předložit svůj návrh na využití městských peněz. Na základě odborné analýzy budou vybrány proveditelné nápady. O vítězných nápadech budou občané města rozhodovat hlasováním. Budeme usilovat o to, aby participativní rozpočtová složka postupně rostla.

Nezavíráme oči před existujícími problémy. Uděláme proto z Českého Těšína domov, kde se všichni cití bezpečně, chtějí tady žít, studovat, vychovávat své děti a také zestárnout.

TEŠÍNSKÁ PŘEHRADA

Z Těšínské přehrady a jejího okolí chceme vybudovat relaxační zónu pro všechny skupiny obyvatel našeho města, a to s prvky, které nenaruší její současný ráz, ale naopak vyzdvihnou přirozenou krásu celé této lokality.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Umožníme, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit.

VEŘEJNÝ PROSTOR

Chceme, aby veřejná prostranství byla nejen místy, která všichni užíváme, ale také aby je všichni svoji aktivní přítomností spoluvytvářeli. Záleží nám na stavu majetku města. Omezíme vizuální smog v ulicích. 

ekologie

Podpoříme projekty zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie. Budeme prosazovat výsadbu nové zeleně, která v letních měsících přispívá k ochlazování ulic. Zaměříme se na využití dešťové vody, zelené střechy, pítka na vodu, naučné stezky v přírodě.

sociální oblast

Chceme zachovat a rozvíjet sociální služby v našem městě. Podpoříme rozvoj bydlení pro mladé rodiny a  terénní socíální služby. Důležitá je pro nás bezbariérovost města.

transparentnost

Zveřejníme vše, co můžeme, nikoliv pouze to, co musíme. Podpoříme rozklikávací rozpočet města. Budeme zveřejňovat audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva města.

informovanost

Chceme, aby občané byli s předstihem a jasně informováni o aktuálním dění ve městě. Zlepšíme komunikaci města na sociálních sítích a využijeme potenciál mobilního rozhlasu.

kultura

Nejen centrum města musí konečně ožít! Podpoříme organizaci společenských a sportovních akcí nejen v centru města, ale i na těšínských periferiích. Dáme šanci místním umělcům, komunitním projektům a amatérským organizacím.

Navštivte naše aktuality

Naleznete zde informace o našich aktivitách, projektech, plánech a vizích a obecně o dění v našem městě.